24.10.2021
Головна » 2020 » Июль » 5 » Absurdalność 'tezy o Sirim'
00:36
Absurdalność 'tezy o Sirim'

Absurdalność „tezy o Sirim”

Propagatorzy ,,tezy o Sirim” twierdzą, że:

„Siri nie wybrał następcy, polecił go tylko konklawe, które odbyło się dwa lata po jego śmierci”.

Zwolennicy „tezy o Sirim” twierdzą również, że biskupi i kapłani „sedewakantystyczni” nie mają jurysdykcji nadanej im przez „ukrytego papieża” i popełniają grzech schizmy, kiedy dokonują „apostolstwa Mszy”.

Propagatorzy Ci mówią również, że propagatorzy mówią, że papież może być niewidzialny, tak więc i Kościół może być niewidzialny.

W związku z tym powstają kontr-pytania, które świadczą o absurdalności „tezy Sirim”:

  • Dlaczego „kardynałowie” wyznaczeni przez Siri`ego zgromadzili się na „konklawe” dwa lata po jego śmierci, a NIE 10-18 dni po śmierci ich „ukrytego papieża”, jak to jest wyznaczone przez Kanony?
  • Będąc „ukrytym papieżem”, czyż sam Siri nie popełniałby grzechu schizmy odprawiając od października 1958 roku aż do swojej śmierci w maju 1989 roku Mszę una cum Vaticanum II fałszywych papieży?
  • Jeśli sam Siri odprawił Msze una cum Vaticanum II fałszywych papieży, to w łączności z którymi ,,papieżami” „kardynałowie” Siri`ego odprawiali Msze gdy żyli?
  • W jedności z którym „papieżem” „kardynałowie” Siri`ego odprawiali Msze w ciągu dwóch lat od jego śmierci aż do „wyboru” nowego „ukrytego papieża”?
  • Jeśli katoliccy biskupi i kapłani popełniają grzech schizmy odprawiając Mszę nie una cum papieżem podczas wakatu Stolicy Apostolskiej, to dlaczego nie dotyczy to „kardynałów” Siri`ego?
  • Dlaczego, pomimo świadomości absurdu tej tezy, jej propagatorzy nadal ją głoszą?

Chociaż wszystkie te pytania same w sobie pokazują absurdalność i głupotę „tezy o Sirim”, to jednak na ostatnie pytanie należy odpowiedzieć, a właściwa odpowiedź znajduje się w The Catechism Explained ks. Francisa Spirago:

“1. Kościół Katolicki jest widzialną instytucją założoną przez Chrystusa, poprzez którą ludzie są prowadzeni do nieba.

Dwie kategorie ludzi utrzymują, że Kościół nie jest widocznym: heretycy, którzy zostali odcięci od niego, ale chętnie należeliby do Kościoła, i wolni myśliciele, którzy chcą uchylić się od obowiązku postrzegania widzialnego Kościoła”. (1)

Oczywiście historyczną prawdą jest, że przez prawie pierwsze trzysta lat Kościół był brutalnie prześladowany przez pogańskich cesarzy rzymskich. Zabraniali publicznego kultu dla chrześcijan i za naruszenie tego zakazu zabijali ich. Tak więc prawdą jest, że pierwsi rzymscy chrześcijanie zostali zmuszeni do wielbienia Boga w swoich domach i katakumbach, co czym pisał ks. Arcybiskup James Gibbons w swojej książce THE FAITH OF OUR FATHERS:

„Od dnia Pięćdziesiątnicy aż do zwycięstwa Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem, obejmującego okres około dwustu osiemdziesięciu lat, Kościół przeszedł serię dziesięciu niespotykanych w okropnościach prześladowań w dziejach. Każda tortura, którą mogła wymyślić złość, była wykorzystywana, aby wszelkie ślady chrześcijaństwa mogły zostać usunięte. “Christianas ad leones”, chrześcijanie do lwów, był popularnym okrzykiem wojennym.

Byli ubrani w skórki dzikich zwierząt, a zatem psy mogły je pożerać. Były przykryte smołą i podpalane, aby służyć jako latarnie na ulicach Rzymu. Aby usprawiedliwić takie okrucieństwa i stłumić wszelkie uczucia współczucia, prześladowcy oskarżyli swoje niewinne ofiary o najbardziej przerażające przestępstwa.

Przez trzy stulecia chrześcijanie byli zobowiązani czcić Boga w tajemnicy swoich komnat lub rzymskich katakumb, które są nadal zachowywane, aby świadczyć o nieśmiertelnym męstwie męczenników i ogromie ich cierpień”. (2)

Istnieją jednak pewne zasadnicze różnice między rzymskimi chrześcijanami z pierwszych trzech stuleci a propagatorami „tezy o Sirim”.

Pierwsi rzymscy chrześcijanie byli prześladowani, zabijani i zmuszani do potajemnego wielbienia Boga. Bezkompromisowi i odważni papieże wraz z biskupami, kapłanami i świeckimi wyznawali wiarę katolicką i za to byli prześladowani przez pogański Rzym.

Nie podjęto próby zabicia ani zranienia któregokolwiek z propagatorów ,,tezy o Sirim”, ani zmuszano ich do potajemnego wielbienia Boga. Wraz ze swoimi „ukrytymi papieżami” publicznie głoszą „wiarę” pogańskiego Vaticanum II; czują się bezpiecznie, głosząc swoje herezje „online”.

Dlatego te argumenty ukazują i dowodzą absurdu „tezy o Sirim”.

Ks. Walery

Bibliografia:

(1) The Catechism Explained
From the original of Rev. Francis Spirago, Professor of Theology,
Edited by Rev. Richard F. Clarke, S.J.
Nihil Obstat: Thos. L. Kinkead, Censor Librorum,
Imprimatur: + MICHAEL AUGUSTINE, Archbishop of New York.
New York, August 8, 1899.
Copyright 1899, by Benzinger Brothers,
New York, Cincinnati, Chicago
s. 221

(2) THE FAITH OF OUR FATHERS
BEING A PLAIN EXPOSITION AND VINDICATION OF
The Church Founded by Our Lord Jesus Christ
BY MOST REV. JAMES GIBBONS, D.D
ARCHBISHOP OF BALTIMORE
Sixteenth Carefully Revised and Enlarged Edition
BALTIMORE:
PUBLISHED BY JOHN MURPHY & Co
LONDON: R. WASHBOURNE
1880
s. 73

Tłum. Paulo

PS. Poniższe cytaty z bloga „papieża Siri`ego” potwierdzają, że jego propagatorzy promują nową religię komunistyczną. Jest to kolejny dowód na to, że fałszywy Kościół fałszywego „papieża” jest w rzeczywistości filią „Kościoła” antychrześcijańskiego Vaticanum II:

26.03.2020 11.31
Od początku myślałem, że rząd Stanów Zjednoczonych, mówiąc opinii publicznej, że NIE należy nosić masek na twarzy, dezinformował ją z powodu braku masek dla pracowników służby zdrowia.


26.03.2020 11.47
Moja rodzina i ja mieliśmy odpowiednią ilość masek na nasze potrzeby (przechowywanych przez kilka lat w ramach przygotowań do 3 dni ciemności) i nosimy je, kiedy (musimy) wyjść na zewnątrz. Nosimy także rękawiczki jednorazowe - i wszyscy są w doskonałym zdrowiu.
03.04.2020 01.02
Reuters: „Amerykanie wezwani do noszenia masek na zewnątrz aby zmniejszyć zakres pandemiii Coronawirusa”.
03.04.2020 01.23
Jeśli maski nie są dostępne w Twojej okolicy, możesz użyć szalika, chustki, itp. Najlepiej jest pozostać w domu, gdy tylko jest to możliwe.
07.05.2020 16.02
(NY Times): „Podróż z opanowanego przez fale wybuchów epidemii Nowego Jorku”.
Naukowcy odkryli, że epidemia koronawirusa w Nowym Jorku stała się głównym źródłem infekcji w całych Stanach Zjednoczonych.
15.05.2020 18.20
Aby uniknąć koronawirusa ... „Ogólna zasada powinna brzmieć: na zewnątrz jest lepiej niż w środku; otwarte jest lepsze niż zamknięte; mniej ludzi jest lepsze niż więcej ludzi; i trzymaj się z dala od chorych”. - Dr. Erich Anderer (neurochirurg)
16.06.2020 05.39
(Reuters) „Globalne przypadki koronawirusu sięgają ponad 8 milionów ...”. Globalna liczba zgonów wynosi ponad 434,000 i podwoiła się w ciągu siedmiu tygodni.
28.06.2020 08.17
(AP) „Potwierdzone przypadki koronawirusu przekraczają liczbę 10 milionów na całym świecie”.

Jak czytelnicy widzą, propagatorzy „tezy o Sirim” powtarzają komunistyczną propagandę słowo w słowo.

Dlatego, katolicy powinni trzymać się jak najdalej od tej sekty „komunowirusowej”.


Tłum. Paulo

Категорія: Розважання | Переглядів: 209 | Додав: