19.06.2021
Головна » 2021 » Апрель » 7 » Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. Część 2.
13:03
Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. Część 2.

Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. Część 2.

Pewna antykatolicka sekta, o której wcześniej pisano w artykułach “Papiestwo i Państwo Papieskie”, “Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi” i “Kto może nauczać”, szerzy kłamstwa na temat dwóch papieży − Leona XIII i Św. Pius X.

Sekta fałszywie oświadcza, że obaj papieże byli „heretykami”. Według sekciarzy „herezją” było to, że papieże − Leon XIII i św. Pius X − wierzyli w „Boga Ojca wszystkich” i że tylko ci dwaj papieże zaczęli głosić taką „herezję” i że przed nimi nie było wiary w Boga jako Ojca wszystkich ludzi.

Oto oficjalna nauka Kościoła Rzymskokatolickiego, w której zarzuty i zniewagi skierowane do papieża Leona XIII i papieża św.Piusa X są całkowicie zdemaskowane i odrzucone:

CATECHISM OF PERSEVERANCE
AN HISTORICAL, Doctrinal, Moral and Liturgical
EXPOSITION OF THE CATHOLIC RELIGION
WIELEBNEGO F. B. JAMISONA:

ROZDZIAŁ XVIII.

Zjednoczenie naszego intelektu z naszym Panem, nowym Adamem, przez wiarę − Pierwszy i drugi artykuł Symbolu.

P. Dlaczego Bóg jest nazywany Ojcem?

O. Nazywany jest On Ojcem: Po pierwsze, ponieważ od wieczności spłodził swego Syna i ponieważ jest on zasadą wszystkiego, co istnieje; Po drugie, ponieważ On nas stworzył; Po trzecie, ponieważ adoptował nas w naszym Panu jako swoje dzieci (s. 163, 164) (1).

ROZDZIAŁ XXV.

O naszym zjednoczeniu z naszym Panem, nowym Adamem, przez miłosierdzie. Miłosierdzie - Dekalog.

P. Jaki jest drugi cel miłosierdzia?

A. Drugim celem miłosierdzia jest nasz bliźni; to znaczy każda osoba bez wyjątku; Chrześcijanie, Żydzi, bałwochwalcy, a nawet nasi wrogowie.

P. Dlaczego musimy kochać naszego bliźniego?

O. Musimy kochać naszego bliźniego, ponieważ Bóg tego chce; Po pierwsze, ponieważ wszyscy ludzie, podobnie jak my, zostali stworzeni na jego obraz; Po drugie, ponieważ wszyscy ludzie są naszymi braćmi w pierwszym i drugim Adamie; Po trzecie, ponieważ wszyscy ludzie zostali odkupieni krwią Jezusa Chrystusa i wszyscy są przeznaczeni do tego samego szczęścia; Po czwarte, ponieważ celem religii jest zniszczenie miłości własnej, która ogarnęła serce człowieka od czasu popełnienia grzechu pierworodnego i zastąpienie jej miłością uniwersalną, która powinna uczynić ludzkość jedną rodziną braci.

P. Jak powinniśmy kochać naszego bliźniego?

O. Powinniśmy go kochać tak, jak kocha go Bóg; z uniwersalną, hojną, stałą i świętą lub nadprzyrodzoną miłością.

P. Co oznaczają słowa: kochać bliźniego ze względu na Boga?

O. Oznacza to, że musimy kochać naszego bliźniego, mając na uwadze jego wieczne zbawienie, a także, aby podobać się Bogu i być Mu posłusznym.

P. Co obserwujesz w tym temacie?

O. Widzę, że nie da się dać naszej miłości mocniejszego fundamentu. Ponieważ Bóg jest nieskończenie miły, nasza miłość do bliźniego nigdy nie powinna być fałszywa sama w sobie, bez względu na krzywdy, jakie możemy otrzymać.

P. Na jaki koniec wskazuje dekalog?

O. Na zachowanie wielkiego przykazania miłości Boga i bliźniego; bo nasz Pan powiedział, że cała reszta jest zawarta w tym przykazaniu (s. 177, 178) (1).

CATECHISM DOCTRINAL, MORAL, HISTORICAL, AND LITURGICAL
WIELEBNEGO PATRICKA POWERA:

P: A kto jest moim bliźnim? – Św. Łukasz, 10: 29.

O. Wszyscy bez wyjątku; nawet Ci, którzy nas ranią lub różnią się od nas w religii.

7. Jak mówi nam katechizm, drogie dzieci, naszym bliźnim jest „ludzkość wszelkiego rodzaju” – wszyscy ludzie w ogóle, ponieważ wszyscy ludzie, tak samo jak my, zostali stworzeni na obraz Boga i odkupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Przez naszego „bliźniego” mamy rozumieć nie tylko naszych rodziców, naszych przyjaciół, naszych dobroczyńców, tych, którzy mieszkają z nami w tym samym mieście lub miasteczku, ani tych, którzy wyznają z nami tę samą religię. Nie, nie tylko w tym sensie. „Bliźni” w sensie ewangelicznym oznacza wszystkich ludzi, bez rozróżnienia na osobę i wyznanie – rodacy, heretycy pogrążeni w głębokim błędzie, chrześcijanie oświeceni światłem prawdziwej wiary, Żydzi i bałwochwalcy, nasi wrogowie i nasi przyjaciele. Nasz „bliźni” to wszyscy ludzie; bo wszyscy ludzie są dziećmi tego samego Boga, a Pan zlewa na wszystkich swoje łaski i dobrodziejstwa. Dla niegodziwych, tak samo jak sprawiedliwych, rosa sprawia, że ziemia staje się płodna dla złych i dobrych, słońce świeci na firmamencie i rozprowadza ciepło i światło po całym świecie; taka jest wola naszego Ojca w Niebie (str. 5, 6) (2).

P. Komu mówisz „Ojcze nasz”, kiedy odmawiasz Modlitwę Pańską?

O. Wszechmogącemu Bogu, który jest wspólnym Ojcem wszystkich.

2. Ten najbardziej ujmujący tytuł „Ojca” a nie tytuł Króla, Pana i Władcy znajduje się na samym początku tej modlitwy. „Boga Wszechmogącego” nazywamy „Naszym Ojcem”, ponieważ „jest Ojcem wspólnym dla wszystkich” (str. 121) (2).

Wnioski:

  • Nauczanie papieży Leona XIII i św. Piusa X, że Bóg Ojciec jest Ojcem wszystkich ludzi, opiera się na solidnych podstawach Biblii Świętej i w pełni odpowiada katechizmom katolickim opublikowanym w 1849 i 1864 roku za panowania Papieża PIUSA IX.
  • Na podstawie dwóch wyżej wymienionych katechizmów katolickich można wywnioskować, że prywatne interpretacje sekciarzy są fałszywe i sprzeczne z Biblią Świętą i Świętą Tradycją Kościoła Katolickiego.
  • Bezpodstawne zarzuty herezji, skierowane wobec Papieży przez sektę, w rzeczywistości pokazują nam, że jest ona heretycka, nieuczciwa, a zatem nie ma nic wspólnego z Kościołem Katolickim.
  • Jeśli członkowie sekty twierdzą, że są obrońcami sprawiedliwości i wiary katolickiej, są zobowiązani w swoim sumieniu porzucić fałszywe przekonania, publicznie przeprosić za wszelkie zniewagi skierowane pod adresem Biskupów Rzymu, uczynić akt doskonałej skruchy, wyznać swój grzech przed księdzem katolickim w sposób określony przez Kościół i czynić pokutę.
  • Jeśli jednak do tej pory grzeszyli „w dobrej wierze”, nie mając pełni poznania, to od chwili poznania prawdy są zobowiązani publicznie naprawić swój bardzo poważny błąd i przestać oczerniać Wikariuszy Chrystusa.

o. Valerii

Bibliografia:

(1) CATECHISM OF PERSEVERANCE, AN HISTORICAL, Doctrinal, Moral and Liturgical, EXPOSITION OF THE CATHOLIC RELIGION, FROM THE FRENCH OF ABBE GAUME. WIELEBNEGO F. B. JAMISONA, FROM THE FIFTH PARIS EDITION. BALTIMORE: PUBLISHED BY P. J.HEDIAN & CO, No. 2 North Gay street. 1849. s. 163, 164, 177, 178.

APROBATA.

Z radością polecam wspólnocie katolickiej katechizm przetłumaczony z “Petit Catechisme de Perseverance” księdza Gaume, jako dzieło dobrze obliczone na udzielenie solidnych instrukcji historycznych, liturgicznych, moralnych i doktrynalnych w przyjemnej formie, i jako szczególnie dobrze nadający się do celów nauczania religii na wyższym poziomie w szkołach i akademiach katolickich.

+ Martin J. Biskup Lengone i biskup koadiutor Louisville.
Louisville, 25 kwietnia 1849.

Chociaż nie czytałem tłumaczenia skrótu “Catechism of Perseverance” z radością polecam go wiernym z dodatkową gwarancją aprobaty Wielebnego Dra Spaldinga.
+ Samuel, Arcybiskup Baltimore,
Baltimore, 23 sierpnia 1849.

Z radością zgadzamy się z aprobatą udzieloną powyżej przez Wielebnego biskupa Spaldinga.
+ Michael, Biskup Mobile,
+ Anthony, Biskup Nowego Orleanu,
+ John, Biskup Galveston.

(2) CATECHISM DOCTRINAL, MORAL, HISTORICAL, AND LITURGICAL, BY THE REV. PATRICK POWER, WITH EPISCOPAL APPROBATION, IN THREE VOLUMES, VOL. III, EIGHTH EDITION. ENLARGED AND IMPROVED. DUBLIN: JAMES DUFFY AND CO., LIMITED, LONDON: BURNS AND OATES. s. 5, 6, 121.

APROBATY 19 Biskupów:

WIELEBNY L. GILLOOLY.
Sligo, 2 grudzień 1864.
DROGI WIELEBNY - Przeczytałem Twój Katechizm, teraz kompletny w trzech tomach, i z wielką przyjemnością spotykam się z wieloma uczonymi prałatami, którzy już pochwalili to najbardziej pożyteczne dzieło, gratulując Ci wspaniałej służby, jaką wykonałeś dzięki jego publikacji dla naszego duchowieństwa i świeckich. Gorliwość, która skłoniła Cię do podjęcia dzieła, a jeszcze bardziej niestrudzona praca, z jaką wśród Twoich obowiązków misjonarskich wykonywałeś i wypełniałeś, zasługuje na wiele pochwał i ufam, że w podobny sposób pobudzi innych dobrych i utalentowanych kapłanów, zaangażowanych w pracę parafialną, wytrwałych w studiach kościelnych rozpoczętych w college'u i ogłaszających wyniki swojej pracy dla pouczenia i budowania wiernych. Mam nadzieję, że Twój Katechizm zostanie obszernie przeczytany. Nie omieszkam go polecić kapłanom, a przez nich świeckim katolikom tej diecezji.
Pozostaję, Drogi Wielebny, wierny w Chrystusie,
+ L. GlLLOOLY.

WIELEBNY FRANCIS KELLY.
Moville, 2 grudzień 1864.
WIELEBNY - Z wielką przyjemnością polecę duchowieństwu i wiernym w Derry twój wspaniały “Catechism: Doctrinal, Moral, Historical, and Liturgical”, opublikowany za zgodą waszego czcigodnego Biskupa.
Pozostaję, Wielebny, wierny w Chrystusie,
+ FRANCIS KELLY.

WIELEBNY JAMES WALSHE.
Carlow, 3 grudzień 1864.
WIELEBNY - Serdecznie zgadzam się z aprobatą udzieloną przez tak wielu wybitnych prałatów “Catechism: Doctrinal, Moral, Historical, and Liturgical”. Z wielką przyjemnością polecę Waszą niezwykle pożyteczną pracę wiernym tej diecezji,
Pozostaję, Wielebny, wierny w Chrystusie,
+ JAMES WALSHE

WIELEBNY GEORGE BUTLER.
Park House, Limerick, 7 grudzień 1864.
MÓJ DROGI WIELEBNY - Uważam, że Twój Katechizm jest najcenniejszym repetytorium zdrowej nauki doktrynalnej i moralnej i uważam za obowiązek, w miarę możliwości, zdecydowanie zalecać go duchowieństwu i świeckim tej diecezji.
Wierz mi, mój drogi Wielebny, najbardziej wiernie oddany w Chrystusie,
+ GEORGE BUTLER, Biskup of Limerick.

Tłum. Paulo

Категорія: Розважання | Переглядів: 84 | Додав: