24.10.2021
Головна » 2020 » Февраль » 3 » Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi
13:11
Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi

Pewna antykatolicka sekta, o której wcześniej pisano w artykule zatytułowanym „Papiestwo i państwa papieskie”, szerzy obrzydliwe kłamstwa na temat dwóch papieży - Leona XIII i św. Piusa X. Nie będę wymieniał nazwy sekty, aby ich nie reklamować.

Członkowie tej sekty deklarują, że obaj Papieże byli „antypapieżami”, ponieważ byli „heretykami”. Według sekciarzy „herezja” polegała na tym, że obaj Papieże wierzyli w „Boga Ojca wszystkich”.

Sekta twierdzi, że tylko ci dwaj papieże zaczęli głosić taką „herezję” i że przed nimi nie było wiary w Boga jako Ojca wszystkich ludzi.

Zarzut: „Ten człowiek (Leon XIII) był hipokrytą, ponieważ to on sam w tak subtelny sposób upuszczał truciznę do wody.” - „Jednak Pius X również był głęboko wierzący w Boga jako Ojca WSZYSTKICH na świecie. Zdecydowanie wierzył w herezję, że Bóg jest Ojcem wszystkich. ”-„ Wierzę w Boga Ojca, Stwórcę Nieba i ziemi... ”-„ Tylko Leon XIII i Pius X tworzą tę pierwszą linię Credo Apostolskiego, która wydaje się niejednoznaczna. Otwórzcie każdy katechizm sprzed 1878 roku, a Credo nie zostanie wyjaśnione zgodnie z ich definicją.” (Takie idiotyczne stwierdzenia można zobaczyć na stronie internetowej Sekty).

„Było kilka osób, które poprosiły o lekcje katechizmu. Z wielką przyjemnością rozpoczynamy ten katechizm w poniższym nagraniu. Zdecydowaliśmy się korzystać z "Familiar Explanation of Christian Doctrine", opublikowanego w 1875 r. i napisanego przez ojca Muellera.” (To jest również napisane na tej samej stronie).

Odpowiedź: To niewiarygodne, ale sekciarze nazywają ortodoksyjną wiarę dwóch Namiestników Chrystusa i całego Kościoła katolickiego „herezją”.

Nasz Pan Jezus Chrystus powie każdemu, kto obraża Jego Namiestników: "Z ust twych sądzę cię, zły sługo" (Św. Łukasz 19: 22).

Nauczanie papieża Leona XIII i papieża św. Piusa X, że Bóg Ojciec jest Ojcem wszystkich ludzi, opiera się na Piśmie Świętym (Św. Mateusz 6: 9; Św. Łukasz 11: 1; Dzieje Apostolskie 17: 22-28 itp.). Jednak w mojej odpowiedzi na zarzuty i obelgi skierowane wobec papieża Leona XIII i papieża św. Piusa X przez sekciarzy, korzystam z katechizmu zaproponowanego przez samą sektę: Familiar Explanation of Christian Doctrine, opublikowanego za panowania papieża PIUSA IX. Jak widać, jest to sprawiedliwe i zasadne potępienie tych „niegodziwych sług”.

FAMILIAR EXPLANATION OF CHRISTIAN DOCTRINE:

P: Co zrobili Apostołowie, zanim poszli na cały świat, aby nauczać wszystkie narody?
O. Stworzyli Słowo lub Credo. (s. 119)

P: Jaki jest pierwszy artykuł Credo?
O. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. (s. 120)

P: Dlaczego nazywamy Boga Ojcem?

O: Ponieważ Bóg jest naszym niewidzialnym Ojcem w niebie i ponieważ w Bogu jest więcej osób niż jedna, z których pierwsza nazywa się Ojciec. (s. 124)

P: Jaka jest najlepsza ze wszystkich modlitw?
O: Modlitwa Pańska lub „Ojcze Nasz” (s. 430)

P: Dlaczego Ojcze nasz nazywany jest Modlitwą Pańską?
O: Ponieważ Jezus Chrystus, nasz Pan, nauczył nas tego i nakazał nam modlić się tymi słowami. Św. Mateusz 6: 9-13 (s. 430)

P: Dlaczego ta modlitwa jest nazywana najlepszą ze wszystkich modlitw?
O: Ponieważ w tej modlitwie prosimy o wszystkie te łaski i błogosławieństwa, których przede wszystkim potrzebujemy. (s. 430)

P: Z czego składa się Modlitwa Pańska?
O: Składa się z wezwania i siedmiu próśb. (s. 430)

P: Jak brzmi inwokacja?
A. „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”. (s. 431)

P: Dlaczego Jezus Chrystus uczy nas modlić się do Naszego „Ojca”, a nie Naszego „Pana” czy ,,Boga”, który jest w niebie?
O: On chce nam przypomnieć, że Bóg jest naszym Ojcem, który jako taki ma nieograniczoną tęsknotę, aby obdarzyć nas zarówno sobą, jak i całym swoim dobrem, i dlatego powinniśmy modlić się do Niego z nieograniczoną pewnością. (s. 431)

P: Dlaczego mówimy ,,nasz Ojciec”, a nie ,,mój Ojciec”? O. Ponieważ Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, a my wszyscy jesteśmy jego dziećmi, dlatego powinniśmy się kochać jak bracia i modlić się za siebie nawzajem. (s. 431)

Wnioski:

  • Nauczanie papieża Leona XIII i papieża św. Piusa X, że Bóg Ojciec jest Ojcem wszystkich ludzi, oparte jest na Piśmie Świętym i w pełni odpowiada Katechizmowi Katolickiemu.
  • Niesprawiedliwe i bezpodstawne zarzuty sekty dotyczące "herezji" wobec papieży pokazują w rzeczywistości, że sama sekta jest heretycka i nieuczciwa.
  • Dzięki temu bardzo ilustracyjnemu przykładowi możemy zobaczyć, jak daleko ludzie mogą posuwać się w nienawiści do Kościoła Chrystusowego, stawiając swoje fantazje i własne błędne opinie ponad Magisterium, a nawet samego Boga.

Ks. Walerii

tłum. Paulo

Bibliografia:

Cytaty z Pisma Świętego: Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T.J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. Wydanie trzecie. Tom IV. Obejmujący Księgi Nowego Testamentu, jako to: Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, czternaście listów św. Pawła, list św. Jakóba, dwa listy św. Piotra, trzy listy św. Jana, list św. Judy i Objawienie św. Jana. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1898, str. 844. Źródło: ultramontes.pl.

Rev. M. MÜLLER’S (C.SS.R) SERIES.
FAMILIAR EXPLANATION OF CHRISTIAN DOCTRINE
ADAPTED FOR THE FAMILY AND MORE ADVANCED
STUDENTS IN CATHOLIC SCHOOLS AND COLLEGES
No. III.
PUBLISHED BY KREUZER BROTHERS,
30 North St., Baltimore, MD.
CATHOLIC PUBLICATION SOCIETY,
9 Warren Street, New York.
FR. PUSTET,
52 Barclay St., New York. 204 Vine St., Cincinnati.
1875
APPROBATIONS
Nihil Obstat: JOSEPH HELMPRAECHT, C.SS.R., Baltimore, MD., 24 Sept., 1874.
Imprimatur: J. ROOSEVELT BAYLEY, Archiep. Baltimorensis. Baltimori, 24 Sept., 1874
pp. 119, 120, 124, 430, 431

Категорія: Розважання | Переглядів: 442 | Додав: