24.10.2021
Головна » 2019 » Июль » 8 » Hierarchia Święceń
12:30
Hierarchia Święceń

Pytanie: Dlaczego odprawiasz Msze Święte i udzielasz sakramentów podczas wakatu Stolicy Apostolskiej?

Odpowiedź: Kościół jest zawsze zobowiązany do tego, ponieważ jest to porządek Boskiego Prawa Nowego Testamentu.

W prawie kanonicznym nie ma ani wyraźnego, ani domyślnego zakazu odprawiania Mszy Świętych i udzielania sakramentów podczas wakatu Stolicy Apostolskiej.

Przez cały czas wakatu Stolicy Apostolskiej biskupi i kapłani ważnie i zgodnie z prawem udzielali sakramentów zgodnie z Boskim Prawem Nowego Testamentu: "Czyńcie to na Moją pamiątkę” (Św. Łukasz 22: 19) i "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc ich, aby przestrzegali wszystkiego, co wam rozkazałem; a oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Św. Mateusz 28: 19-20).

Wielebny John F. Sullivan w swojej książce “THE VISIBLE CHURCH” twierdzi, że Kościół Katolicki jest społeczeństwem ustanowionym przez Jezusa Chrystusa, aby uczyć ludzi Bożej prawdy i że to społeczeństwo ma rząd, tj. Hierarchię. Mówi także, że dzięki sakramentowi święceń Hierarchia otrzymuje swą moc ofiarowania publicznego kultu, udzielania większości sakramentów i pouczania wiernych; i dlatego jest znany jako Hierarchia Święceń.

Istnieje niezaprzeczalna integralność pomiędzy Hierarchią Święceń a jej mocą w zakresie sprawowania publicznego kultu, udzielania sakramentów i nauczania wiernych, ponieważ Hierarchia Święceń nie wygasła z powodu braku Hierarchii Jurysdykcji. Jednym słowem, Hierarchia Święceń ma niekwestionowaną władzę odprawiania Mszy Świętych i udzielania sakramentów podczas wakatu Stolicy Apostolskiej.

Jeśli jednak ktoś chce odwołać się do prawa kanonicznego, ma do tego prawo, ale zmarnuje swój czas, ponieważ prawo kanoniczne nie mówi, że nie ma Hierarchii Święceń podczas wakatu Stolicy Apostolskiej.

Ks. Walery

Oto cytaty z książek:

THE VISIBLE CHURCH
Wielebnego JOHNA F. SULLIVANA, D.D.:

Hierarchia. Kościół katolicki jest społeczeństwem ustanowionym przez Jezusa Chrystusa, aby uczyć ludzi prawdy Bożej. Podobnie jak inne społeczeństwa, ma rząd. Nazywa się to hierarchią (z języka greckiego), co oznacza zasadę kapłańską.

Wszystkie stopnie hierarchii tworzą duchowieństwo, co oznacza „wybranych”.

Poprzez sakrament święceń Hierarchia otrzymuje swą moc ofiarowania kultu publicznego, udzielania większości sakramentów i pouczania wiernych; i dlatego jest znana jako Hierarchia Święceń.

Posiada także moc tworzenia praw i rządzenia wiernymi; i dlatego jest znana jako Hierarchia Jurysdykcji.

Boska instytucja ustanowiła w Kościele hierarchię złożoną z biskupów, kapłanów i ministrów. Spośród biskupów, jeden, biskup Rzymu, został stworzony przez Chrystusa Naszego Pana na głowę całego Kościoła. Biskup ma pełnię kapłaństwa i tylko on może wykonywać pewne czynności, takie jak wyświęcanie innych do świętej służby. Kapłan nie może wyświęcać ani, z wyjątkiem pewnych przypadków, bierzmować. Niższe święcenia pochodzą z instytucji kościelnej (s. 1).

Biskupi tworzą biskupstwo naszego Kościoła. Ich autorytet pochodzi od naszego Pana, ponieważ ustanowił on nie tylko papiestwo, ale i biskupstwo. (s. 10) (1)

DEKRETY DOGMATYCZNE SOBORU TRYDENCKIEGO:

Kanon IV. Jeśli ktoś mówi, że przez święte święcenia Duch Święty nie jest dany; a więc na próżno biskupi mówią: "Przyjmijcie Ducha Świętego” lub że postać ta nie jest odciśnięta przez to święcenie; lub że ten, który kiedyś był kapłanem, może ponownie stać się osobą świecką; niech będzie wyklęty.

Kanon VI. Jeśli ktoś mówi, że w Kościele katolickim nie ma hierarchii ustanowionej przez Boże święcenia, składającej się z biskupów, kapłanów i ministrów; niech będzie wyklęty. (2)

Przypisy:

Cytaty z Pisma Świętego: Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T.J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom IV. Obejmujący Księgi Nowego Testamentu, jako to: Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, czternaście listów św. Pawła, list św. Jakóba, dwa listy św. Piotra, trzy listy św. Jana, list św. Judy i Objawienie św. Jana. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1898, str. 844. Źródło: www.ultramontes.pl.

(1) THE VISIBLE CHURCH
Wiel. JOHN F. SULLIVAN, D.D.
A TEXT-BOOK FOR CATHOLIC SCHOOLS
Fifth Edition, Revised
NEW YORK
P. J. KENEDY & SONS
PUBLISHERS TO THE HOLY APOSTOLIC SEE
NIHIL OBSTAT: ARTHURUS J. SCANLAN, S.T.D. Censor Librorum
IMPRIMATUR: PATRITIUS J. HAYES, D.D. Archiepiscopus Neo-Eboracensis
Neo-Eboraci die 5, Aprilis 1921.
Copyright, 1920, 1922,
BY P. J. Kenedy & Sons, New York
Printed in U. S. A.
s. 1,10

(2) DOGMATIC CANONS AND DECREES
AUTHORIZED TRANSLATIONS OF THE DOGMATIC DECREES OF
THE COUNCIL OF TRENT, THE DECREE ON THE IMMACULATE
CONCEPTION, THE SYLLABUS OF POPE PIUS IX, AND
THE DECREES OF THE VATICAN COUNCIL
BY THE DEVIN-ADAIR COMPANY
Nihil Obstat. REMIGIUS LAFORT, D.D., Censor
Imprimatur. +JOHN CARDINAL FARLEY, Archbishop of New York
June 22, 1912
COPYRIGHT, 1912, BY THE DEVIN-ADAIR COMPANY
THE DOGMATIC DECREES OF THE COUNCIL OF TRENT
On the Ecclesiastical Hierarchy and on Ordination
s. 157

Tłum. Paulo

Категорія: Розважання | Переглядів: 392 | Додав: