12.12.2018
Головна » 2014 » Грудень » 27 » Musimy szanować Następców Apostołów
19:26
Musimy szanować Następców Apostołów

Ten artykuł został usunięty na "prośbę" pewnego typu osób anarchistycznego myślenia, ponieważ on po prostu nie pasuje do ich stylu życia.
Teraz nadszedł czas, aby opublikować go ponownie w wersji rozbudowanej .
Pomimo, że wydaje się być on bardzo surowym w swej treści, to jednak napisany jest w duchu pasterskiej miłości.
Głównym motywem pisania tego artykułu jest troska o zbawienie dusz Katolików.
Mam nadzieję, że Katolicy mogą z pokorą przyjąć ten punkt widzenia jednego z niewielu księży Katolickich. Nie-katolicy znowu będą wścieklymi i bardzo zagorzalymi przeciwnikami tego poglądu.
Ale co innego mogę zrobić...?
Przepraszam za niedoskonały polski.
Ks. W.K.
27 grudnia 2014 A.D.

Musimy szanować Następców Apostołów

Chciałbym podzielić się swoją wizją tego, jak należy szanować oraz honorować Katolickich Biskupów w czasie Wakatu Tronu Apostolskiego. Nie jest to tekst o charakterze dogmatycznym, tylko moja prywatna opinia jako Katolickiego kapłana. Ale wierzę, przede wszystkim, że Katolicy mogą zrozumieć znaczenie tego punktu widzenia w sensie użytecznym i praktycznym.

Doprowadziły mnie do tego dwie rzeczy, z którymi miałem ostatnio styczność:

Po pierwsze, kiedy w czasie mojego pobytu w K... zobaczyłem, że niektórzy z wiernych ucałowali pierścień J.E, x. Biskupa Donalda Sanborna, ale nie klękali przed nim, z tego powodu, że nie ma on jurysdykcji, ani nie jest biskupem ordynariuszem.

A po drugie, kiedy przeczytałem komentarz jednego niewierzącego "katolika" na temat J.E. x. Biskupa Daniela Dolana:

Proszę nie zasłaniać się biskupem Dolanem. Nie jest mi ani znany, ani nie jest biskupem ordynariuszem, więc cóż mi do niego. Prywatna, mailowa korespondencja z biskupem bez misji nie dają więcej uprawnień działania na terenie kraju jak karta rowerowa".

Czy mają rację?

Najpierw zobaczymy, co mówi Katechizm Katolicki * w części, która odnosi się do biskupów. Widzimy tutaj kilka najważniejszych faktów.

Biskupi są następcami Apostołów.

To jest jasne nauczanie Soboru Watykańskiego. Biskupi różnią się od Apostołów tylko w ograniczonej jurysdykcji, podczas gdy misja apostołów była dla całego świata.

Biskupi nie są jednak jedynie pomocnikami papieża, ale w rzeczywistości są oni przewodnikami Kościoła.

Oni są pasterzami swoich stad (Vatican Counsil, 4, 3) i są powoływani przez Ducha Świętego, aby rządzić Kościołem Bożym (Acts XX. 28)

Są oni również nazywani "książętami Kościoła", a ponieważ mają jurysdykcję zwyczajną lub nadzwyczajną często są oni nazywani "ordynariuszami".

"Godność biskupa", mówi święty Ambroży, "jest wyższa niż króla".

On też nosi pierścień, symbolizujący jego jedności z diecezją.

Wierni całują jego dłoń, a on jest skierowany przez Papieża jako brata, ponieważ jako biskup ma taką samą rangę jak Papież.

Biskupi są podporządkowani Papieżowi i przysięgają mu posłuszeństwo.

Papież daje swoją jurysdykcję biskupom, i żaden biskup nie może sprawować swojego urzędu przed uznaniem i zatwierdzeniem go przez Papieża. Jest on zobowiązany również udać się do Rzymu (ad limina apostolorum), by zgłosić się i zdać sprawozdanie z działania swojej diecezji. Odwołanie biskupa może być zawsze do Papieża.


W odniesieniu do tego ostatniego, tak powinno być, gdy jest Normalny Papież.

Ale wszyscy prawdziwi Katolicy wiedzą, że Tron Apostolski jest wolny, i z tego powodu biskupi nie mogą odwołać się do Papieża.

W czasie Wakatu Tronu Apostolskiego musimy klęczeć przed Katolickimi Biskupami i szanować ich, ponieważ oni:

  • są następcami Apostołów
  • są przewodniczącymi Kościoła
  • są pasterzami swoich stad
  • są powoływani przez Ducha Świętego, aby rządzić Kościołem Bożym
  • godność tych biskupów jest ponad godnością królów

Dlatego musimy szanować Katolickich Biskupów w czasie Wakatu Tronu Apostolskiego, jako samych Apostołów. Tylko takie zachowanie jest prawdziwym zachowaniem i postawą Katolicką w obecnej sytuacji Kościoła.

W związku z tym, w takiej sytuacji:

  • nadzwyczajna jurysdykcja Katolickich Biskupów rozciąga się na cały świat,
  • misja ich jest dla całego świata,
  • diecezją ich jest cały świat, ponieważ wszystkie diecezji są zajęte przez heretyków.
  • W takiej sytuacji Katoliccy Biskupi są nadzwyczajnymi lub super-ordynariuszami.

Nie wahaj się, drogi Katoliku, bowiem kiedy tylko zostanie przywrócony prawdziwy Papież, to on będzie zatwierdzał i błogosławił ich święte działanie. Oni już są zatwierdzeni i pobłogosławieni przez samego Pana Boga.

Jeśli nie, to dlaczego w ogóle kontynuować święte obrzędy?

Jeśli nie, to dlaczego idziemy do Sakramentów Świętych, który są szafowane przez tych biskupów i kapłanów wyświęconych przez tych biskupów?

Jeśli nie, to dlaczego ci biskupi noszą pierścień i dlaczego w ogóle całujemy ten święty pierścień, symboliczny znak jedności biskupa z jego diecezją?

Ci, którzy odrzucają nadzwyczajną jurysdykcję biskupów w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej, nie rozumieją, że ich pozycja nie jest logiczną.

Jakie prawo mają zaprosić biskupów "bez jurysdykcji" do Sakramentu Bierzmowania?

Jakie prawo mają do uznania Sakramentu Święceń, udzielanych przez biskupów "bez jurysdykcji"?

Jakie prawo mają iść do spowiedzi do biskupów i kapłanów "bez jurysdykcji"?

Jakie prawo mają wysyłać kleryków do seminarium, którego rektor jest biskupem "bez jurysdykcji"?

Jakie prawo mają modlić się w kaplicach, czy oratoriach, które są pobłogosławione przez biskupów lub kapłanów "bez jurysdykcji"?

Oni po prostu nieuczciwie używają autorytetu biskupów "bez jurysdykcji" w celu przyciągnięcia nowych ludzi do ich sekty **.

Czy jesteś zaskoczony, dlaczego ,,sekta"?

Ponieważ manipulują oni nie tylko biskupami "bez jurysdykcji", ale również księdzem. Określają jemu to, co może, a czego nie może głosić.

Jeśli kapłan potępia grzech śmiertelny, oskarżają kapłana o nieistniejącą herezję, brutalnie usuwają kazanie kapłana z Internetu, tym samym pokazując, źe nienawidzą moralnej i duchowej czystości Katolicyzmu. Czyż to nie jest sekciarstwo?

Dlatego, po raz kolejny możemy powiedzieć, że ludzie, którzy nie uznają nadzwyczajnej jurysdykcji biskupów w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej, są anarchistami, protestantami i rewolucjonistami. Co więcej, w ten sposób deklarują, iż nie uznają Katolickich Biskupów za następców Apostołów.

Dlatego moja rada, jako Katolickiego księdza, dla tych ludzi brzmi: nie można zadzierać z następcami Apostołów, ponieważ jest to niebezpieczne, przede wszystkim, dla waszych dusz.

Drodzy wierni, musimy wierzyć, modlić się i pracować jako Katolicy, a nie jako anarchiści, czy protestanci i rewolucjoniści.

Niech Was Bóg błogosławi, abyście nadal wyznawali Wiarę świętą, wytrwale modlili się i pracowali jako prawdziwi Katolicy w jedności z Katolickimi biskupami i kapłanami.

Ks. W.K.

5 października 2014 A.D. (27 grudnia 2014 A.D.)

* The Catechism Explained
Nihil Obstat: Arthur J. Scanlan, S.T.D. Censor Librorum
Imprimatur: + Patrick J. Hayes, D.D. Archbishop of New York. New York, October 18, 1921
Copyright 1899, 1921 by Benzinger Brothers, New York.
Photographically reproduced without change from the 1921 printing, by arrangement with Benzinger Brothers.
TAN BOOKS AND PUBLISHERS, INC. P.O. Box 424, Rockford, Illinois 61105, 1993
p.p. 226-228

** Nie! Nie nazywam sektą wszystkich wierzących w K... Mówię tylko o małej grupie fanatycznych ludzi wiary niezrozumiałej, którzy m.in. prowadzą terror psychiczny wobec księdza i innych wierzących, którzy zmuszają Katolików w całej Polsce aby przybyli na Msze tylko do K..., w ten sposób utrudniając rozprzestrzenianie się Wiary Katolickiej. Jeśli uważasz, że jest to nieprawda, to jesteś w błędzie. Osoby te dały "błogosławieństwo" na to, iż kapłan może iść tylko do W..., bo tam mieszka duża rodzina z małymi dziećmi. Wszyscy inni, nawet ci, którzy mieszkają ponad 100 km od K..., muszą zdążać tylko do K... Jeśli nie mogą przybyć, są oskarżani o "grzech śmiertelny". Gdzie miłość chrześcijańska? Czy jest to Katolicyzm? Albo to nie jest sekciarstwo?

A to wszystko dlatego, że stawiają się ponad biskupów i kapłanów, bo nie uznają nadzwyczajne jurysdykcji biskupów w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej.

P.S. Wierzcie mi, moi przyjaciele, nie jest łatwo o tym pisać, ale po prostu muszę.

Korektor PP

Категорія: Розважання | Переглядів: 690 | Додав: