24.10.2021
Головна » 2014 » Декабрь » 27 » Musimy szanować Następców Apostołów
19:26
Musimy szanować Następców Apostołów

Chciałbym podzielić się swoją wizją tego, jak należy szanować oraz honorować Katolickich Biskupów w czasie Wakatu Tronu Apostolskiego. Nie jest to tekst o charakterze dogmatycznym, tylko moja prywatna opinia jako Katolickiego kapłana. Ale wierzę, przede wszystkim, że Katolicy mogą zrozumieć znaczenie tego punktu widzenia w sensie użytecznym i praktycznym.

Doprowadziły mnie do tego dwie rzeczy, z którymi miałem ostatnio styczność:

Po pierwsze, kiedy w czasie mojego pobytu w K... zobaczyłem, że niektórzy z wiernych ucałowali pierścień J.E, x. Biskupa Donalda Sanborna, ale nie klękali przed nim, z tego powodu, że nie ma on jurysdykcji, ani nie jest biskupem ordynariuszem.

A po drugie, kiedy przeczytałem komentarz jednego niewierzącego "katolika" na temat J.E. x. Biskupa Daniela Dolana:

Proszę nie zasłaniać się biskupem Dolanem. Nie jest mi ani znany, ani nie jest biskupem ordynariuszem, więc cóż mi do niego. Prywatna, mailowa korespondencja z biskupem bez misji nie dają więcej uprawnień działania na terenie kraju jak karta rowerowa".

Czy mają rację?

Najpierw zobaczymy, co mówi Katechizm Katolicki * w części, która odnosi się do biskupów. Widzimy tutaj kilka najważniejszych faktów.

Biskupi są następcami Apostołów.

To jest jasne nauczanie Soboru Watykańskiego. Biskupi różnią się od Apostołów tylko w ograniczonej jurysdykcji, podczas gdy misja apostołów była dla całego świata.

Biskupi nie są jednak jedynie pomocnikami papieża, ale w rzeczywistości są oni przewodnikami Kościoła.

Oni są pasterzami swoich stad (Vatican Counsil, 4, 3) i są powoływani przez Ducha Świętego, aby rządzić Kościołem Bożym (Acts XX. 28)

Są oni również nazywani "książętami Kościoła", a ponieważ mają jurysdykcję zwyczajną lub nadzwyczajną często są oni nazywani "ordynariuszami".

"Godność biskupa", mówi święty Ambroży, "jest wyższa niż króla".

On też nosi pierścień, symbolizujący jego jedności z diecezją.

Wierni całują jego dłoń, a on jest skierowany przez Papieża jako brata, ponieważ jako biskup ma taką samą rangę jak Papież.

Biskupi są podporządkowani Papieżowi i przysięgają mu posłuszeństwo.

Papież daje swoją jurysdykcję biskupom, i żaden biskup nie może sprawować swojego urzędu przed uznaniem i zatwierdzeniem go przez Papieża. Jest on zobowiązany również udać się do Rzymu (ad limina apostolorum), by zgłosić się i zdać sprawozdanie z działania swojej diecezji. Odwołanie biskupa może być zawsze do Papieża.


W odniesieniu do tego ostatniego, tak powinno być, gdy jest Normalny Papież.

Ale wszyscy prawdziwi Katolicy wiedzą, że Tron Apostolski jest wolny, i z tego powodu biskupi nie mogą odwołać się do Papieża.

W czasie Wakatu Tronu Apostolskiego musimy klęczeć przed Katolickimi Biskupami i szanować ich, ponieważ oni:

  • są następcami Apostołów
  • są przewodniczącymi Kościoła
  • są pasterzami swoich stad
  • są powoływani przez Ducha Świętego, aby rządzić Kościołem Bożym
  • godność tych biskupów jest ponad godnością królów

Dlatego musimy szanować Katolickich Biskupów w czasie Wakatu Tronu Apostolskiego, jako samych Apostołów. Tylko takie zachowanie jest prawdziwym zachowaniem i postawą Katolicką w obecnej sytuacji Kościoła.

Jeśli nie, to dlaczego w ogóle kontynuować święte obrzędy?

Jeśli nie, to dlaczego idziemy do Sakramentów Świętych, który są szafowane przez tych biskupów i kapłanów wyświęconych przez tych biskupów?

Jeśli nie, to dlaczego ci biskupi noszą pierścień i dlaczego w ogóle całujemy ten święty pierścień, symboliczny znak jedności biskupa z jego diecezją?

Ci, którzy odrzucają biskupów w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej, nie rozumieją, że ich pozycja nie jest logiczną.

Nie wahaj się, drogi Katoliku, bowiem kiedy tylko zostanie przywrócony prawdziwy Papież, to on będzie zatwierdzał i błogosławił ich święte działanie. Oni już są zatwierdzeni i pobłogosławieni przez samego Pana Boga.

Niech Was Bóg błogosławi, abyście nadal wyznawali Wiarę świętą, wytrwale modlili się i pracowali jako prawdziwi Katolicy w jedności z Katolickimi biskupami i kapłanami.

Ks. W.K.

5 października 2014 A.D. (27 grudnia 2014 A.D.)

* The Catechism Explained
Nihil Obstat: Arthur J. Scanlan, S.T.D. Censor Librorum
Imprimatur: + Patrick J. Hayes, D.D. Archbishop of New York. New York, October 18, 1921
Copyright 1899, 1921 by Benzinger Brothers, New York.
Photographically reproduced without change from the 1921 printing, by arrangement with Benzinger Brothers.
p.p. 226-228

Korektor PP

Категорія: Розважання | Переглядів: 1149 | Додав: