24.10.2021
Головна » 2020 » Апрель » 3 » O Panie, wielbimy Twój Krzyż
20:42
O Panie, wielbimy Twój Krzyż

O Panie, wielbimy Twój Krzyż

O Panie, wielbimy Twój Krzyż i wychwalamy Twoje Zmartwychwstanie
(Trzecia niedziela Wielkiego Postu w obrządku bizantyjskim)

Podczas gdy większość ludzi na całym świecie drży z przerażenia, obawiając się zarażenia wirusem i śmierci przed nim, postanowiłem podzielić się niektórymi swoimi przemyśleniami z tradycyjnymi katolikami.

Jeśli zauważyliście, panika z tym związana osiągnęła swój szczyt podczas Wielkiego Postu. Moim zdaniem nie jest to tylko przypadek, ale interwencja Boga.

Kiedy ludzie zapominają o Bogu i żyją tak, jakby On wcale nie istniał, wtedy Bóg przypomina im o sobie.

W rosyjskiej katolickiej (i ortodoksyjnej) tradycji znajduje się powiedzenie używane podczas nagłej poważnej choroby: „Pan mnie odwiedził”. Być może wierni tradycji łacińskiej mówią coś podobnego.

Jednak większość wyznawców kościoła Novus Ordo, nazywających siebie katolikami, popadła w rozpacz i uległa panice razem z resztą świata. Zamiast skupiać się na ratowaniu swoich dusz, panikują, aby uratować swoje ciała.

Wygląda na to, że nie nauczono ich, że Adam i Ewa zostali zarażeni wirusem grzechu pierworodnego z własnej woli i od tego momentu każde ludzkie ciało podlega śmierci:

„Z każdego drzewa rajskiego jedz; Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego nie jedz, bo którego dnia będziesz jadł z niego, śmiercią umrzesz (Księga Rodzaju 2: 16, 17).

,,W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemi, z której jesteś wzięty: boś jest proch, i w proch się obrócisz" (Księga Rodzaju 3: 19).

Czy nigdy nie czytali tych słów Naszego Pana Jezusa Chrystusa o śmierci?

,,Był niektóry człowiek bogaty, który obłóczył się w purpurę i w bisior i używał hojnie na każdy dzień. I był pewien niektóry żebrak imieniem Łazarz, który leżał u wrót jego, pełen wrzodów, chcąc być nasycon odrobin, które padały z stołu bogaczego, a żaden mu nie dawał, ale i psy przechodząc lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak, a poniesion był od aniołów na Abrahamowe. Umarł też i bogacz i pogrzebion jest w piekle” (Św. Łukasz 16: 19-22).

Czy oni też nigdy nie słyszeli ani nie czytali słów św. Pawła Apostoła?

,,A jako postanowiono raz ludziom umrzeć, a potem sąd" (Św. Paweł do Hebrajczyków 9: 27).

Trzecia niedziela Wielkiego Postu w obrządku bizantyjskim nazywa się Niedzielą Adoracji Krzyża i jest poświęcona adoracji Świętego Krzyża, znaku zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i ludzkimi namiętnościami. W roku 2020 n.e. było to 23 marca.

Na ,,Wezwaniu” kapłan bierze krzyż ozdobiony kwiatami i niesie go w procesji do czworonogu. Pozostaje tam przez cały tydzień ku czci przez wiernych.

Kościół pokazuje Święty Krzyż, aby wzmocnić swoje dzieci w dziele zbawienia i zachęcić je do pokuty podczas Wielkiego Postu.

Chrześcijanie muszą nosić swoje codzienne krzyże, jeśli chcą być prawdziwymi naśladowcami Ukrzyżowanego Pana i ocalić swoje nieśmiertelne dusze.

Podczas Świętej Liturgii czytana jest następująca Ewangelia:

,,Jeśli kto chce za mną iść, niech samego siebie zaprzy: a weźmie krzyż swój, i niech Mnie naśladuje. Albowiem ktoby chciał zachować duszę swą, straci ją: a kto by utracił duszę swą dla mnie i Ewangelii, zachowa ją. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a szkodę by podjął na duszy swojej? Albo co za odmianę da człowiek za duszę swą? Albowiem kto by się wstydził mnie i słów moich, między tym cudzołożnym i grzesznym; zawstydzi się go i Syn Człowieczy, gdy przyjdzie w chwale ojca swego z aniołami świętymi. I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, iż są niektórzy z tych co tu stoją, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwa Bożego przychodzące w mocy" (Św. Marek 8: 34-39).

Wielebny ks. Biskup dr MacEvilly komentuje ten fragment Ewangelii w następujący sposób:

,,Trzy wielkie przeszkody dla naśladowania Chrystusa i wzięcia krzyża to nadmierna miłość do życia i jego przyjemności oraz niechęć do cierpienia cokolwiek przeciwnego takim przyjemnościom. "Pożądliwość ciała", miłość do bogactw. "Pożądliwość oczu", pragnienie chwały i honoru. "Duma życia" (Św. Jana 1; 2: 16), które są trzema głównymi maksymami świata. W wersecie 35 Nasz Pan przedstawia argument lub motyw, aby pokonać lub usunąć pierwszą przeszkodę, wynikającą z nadmiernej miłości życia i jego przyjemności; w wierszu 36, aby usunąć drugą przeszkodę, wynikającą z miłości do bogactw; oraz w wierszu 38, aby usunąć trzecią przeszkodę, wynikającą z miłości do honoru” (zobacz Św. Mateusz 32, 33)” (AN EXPOSITION THE GOSPELS Consisting of AN ANALYSIS OF EACH CHAPTER AND OF A COMMENTARY CRITICAL, EXEGETICAL, DOCTRINAL, AND MORAL, BY HIS GRACE THE MOST REV. DR. MacEVILLY, ARCHBISHOP OF TUAM, FOURTH EDITION, REVISED AND CORRECTED, DUBLIN, M. H. GILL & SON, 50 UPPER O'CONNELL STR. NEW YORK: BENZIGER BROTHERS, 113 BROADWAY, 1898, THE GOSPEL OF ST. MATTHEW and ST. MARK, p. 641).

Gdy człowiek żyje w ciele na Ziemi, ta Ewangelia jest zawsze aktualna; zwłaszcza teraz w czasach ogólnoświatowej paniki, smutku i strachu.

Widzicie, że zamiast bać się Boga i przestrzegać Jego przykazań, ludzie boją się drobnego wirusa. Ich strach przed tym mikrobem jest tak wielki, że podnieśli go do rangi bóstwa i „ukoronowali” go „majestatycznym królewskim imieniem”.

W Internecie istnieje wiele wersji wyjaśnienia tej sytuacji.

Niektórzy mówią, że jest to największa mistyfikacja w najnowszej historii dokonana za pomocą jakiegoś drobnoustroju i że wszyscy to wkrótce zrozumieją.

Inni twierdzą, że jest to specjalna operacja zaplanowana przez ludzi posiadających wielką władzę, aby przejąć całkowitą kontrolę nad całą ludzkością w każdym kraju.

Jeśli jedna lub obie z tych wersji są prawdziwe, byłaby to przykra historia, z powodu której możemy się śmucić.

Jednak patrząc na całą historię ludzkości widać bardzo wyraźnie, że takie wydarzenia miały już miejsce.

Jeśli spojrzymy na to z perspektywy życia w świecie przyszłym zobaczymy, że nie ma innego sposobu na zbawienie, jak pokuta.

Czy nie czytaliśmy o trzystu latach prześladowań pierwszych chrześcijan, czy nie słyszeliśmy o Krzyżu Naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu?

Jako chrześcijanie nie powinniśmy mylić smutku definiowanego przez Boga ze smutkiem świata.

„Bo smutek, który jest wedle Boga, pokutę ku zbawieniu nieodmienną sprawuje: lecz smutek świecki śmierć sprawuje” (Św. Paweł do Koryntian, 2; 7: 10).

Jeśli jest to sezonowa pandemia (grypa) spowodowana przez nowy rodzaj wirusa, oczywiście powinniśmy być ostrożni i dbać o własne ciała śmiertelne oraz ciała naszych sąsiadów, ponieważ jest to jedno z Przykazań Boga.

Z drugiej strony „cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?”

Dlatego nie powinniśmy zaniedbywać dbania o nasze nieśmiertelne dusze, ponieważ wcześniej czy później ,,ludziom raz postanowiono umrzeć, a potem Sąd".

Wielu zastanawia się również, czy te „zdarzenia wirusowe” są okresem panowania Antychrysta.

Tak, Pismo Święte i Święta Tradycja uczą nas, że takie czasy powinny nadejść pewnego dnia.

Ale minęło zbyt mało czasu, aby stwierdzić, że dokładnie obserwujemy to eschatologiczne wydarzenie.

Jedyne, co można powiedzieć, to że grzechy ludzkości są tak wielkie i straszne, że Bóg przypomina nam, że każdy powinien pokutować.

Kiedy Bóg karze grzeszników, sprawiedliwi również cierpią.

21 marca 1923 r. Ks. Leonid Fiodorow (4 listopada 1879 r.-7 marca 1935 r.), Egzarcha Rosyjskiego Bizantyjskiego Kościoła Katolickiego, był jednym z oskarżonych na procesie duchowieństwa katolickiego w Moskwie. Powiedział wtedy: „Jeśli postępujesz zgodnie z przekazem z przekazem Pisma Świętego, że wszelka moc pochodzi od Boga, to ja, jako katolicki kapłan, muszę przyznać, że moc ta pochodzi również od Boga, że być może została nam wysłana za grzechy”. Rosyjski egzarcha został skazany na dziesięć lat więzienia.

„Źli władcy są na ogół posłani przez Boga jako kara za grzechy narodu. Jeśli monarcha jest tyranem, musimy błagać o pomoc Boga, a Jego pomoc zostanie udzielona, gdy ludzie porzucą swoje złe czyny. Jesteśmy także po to, aby uczcić władcę naszego kraju. "Bój się Boga. Czcij króla" (Św. Piotr, 2; 17). O królu mówi się "Jego Królewska Mość", a królewskie przyjęcie jest przygotowywane dla niego, gdziekolwiek pójdzie. Powinniśmy ponadto modlić się za naszych władców. Dopuszczalne jest od Boga, abyśmy modlili się i błagali za wszystkich tych, którzy są na wysokim stanowisku (Św. Paweł do Tymoteusza, 1; 2). Poza tym modlitwa za naszych władców przynosi nam błogosławieństwo, ponieważ dzięki temu otrzymujemy dekrety korzystne dla ich ludu. Także we Mszy Świętej kapłana modli się za suwerennego władcę” (The Catechism Explained, AN EXHAUSTIVE EXPOSITION OF THE CHRISTIAN RELIGION, From the original of Rev. Francis Spirago, Professor of Theology, Edited by Rev. Richard F. Clarke, S.J. New York, Cincinnati, Chicago: BENZIGER BROTHERS, Printers to the Holy Apostolic See, 1899 Nihil Obstat: Thos. L. Kinkead, Censor Librorum, Imprimatur: + MICHAEL AUGUSTINE, Archbishop of New York. New York, August 8, 1899. s. 376).

Kościół obrządku wschodniego po każdym nabożeństwie przez cały Wielki Post, z wyjątkiem sobót i niedziel, śpiewa następujący hymn na cześć męki Chrystusa:

O Jezu Chryste, Ty, który cierpiałeś mękę dla nas, zmiłuj się nad nami (trzykrotnie).

Nie zapominajmy też o wstawiennictwie wszystkich Świętych*, a zwłaszcza Najświętszej Maryi Panny, która do końca stała pod krzyżem swego Syna, a Jej Matczyne modlitwy złagodziły Jego wielkie cierpienie.

Czcząc Marię, naszą Najświętszą, Błogosławioną i chwalebną Panią, Zawsze Dziewicę, Matkę Bożą, wraz ze wszystkimi Świętymi powierzajmy siebie nawzajem i całe nasze życie Chrystusowi, naszemu Panu (Boska Liturgia).

Ks. Walery

* Biskup Daniel Dolan prosi dziś o modlitwę do wielkiego świętego od zarazy Karola Boromeusza, który jest także patronem szkół niedzielnych i Katechizmu.

Tłum.
Paulo

Категорія: Розважання | Переглядів: 240 | Додав: