24.10.2021
Головна » 2020 » Апрель » 15 » PIĘĆDZIESIĘCIU SPRAWIEDLIWYCH W MIEŚCIE
18:05
PIĘĆDZIESIĘCIU SPRAWIEDLIWYCH W MIEŚCIE

PIĘĆDZIESIĘCIU SPRAWIEDLIWYCH W MIEŚCIE

W Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg, gdy postanowił zniszczyć Sodomę i Gomorę, gdyż “grzech ich stał się zbyt ciężki”, powiedział o swoim zamiarze Abrahamowi. Abraham wiedząc o wielkiej dobroci Boga zaprotestował: „…nie przepuścisz miejscu owemu dla pięćdziesięciu sprawiedliwych, jeśli będą w nim?” I rzekł Pan do niego: ”Jeśli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych w samym mieście, odpuszczę wszystkiemu miejscu dla nich” (Rdz 18,24.26).

Jego Ekscelencja Biskup Daniel Dolan napisał:

„Zauważyłeś, że ten kryzys ma tendencję do wykazywania najgorszego lub najlepszego usposobienia u ludzi ?…”

Rzeczywiście, tak zwana panika „pandemii korony” pokazała najgorsze pragnienia ludzi poprzez nieograniczone pragnienie zysku i bezkarności za grzech.

Jest to bardzo podobne do tego, kiedy niegodziwi Sodomici, już dotknięci ślepotą, nadal szukali grzechu śmiertelnego (Rdz 19, 11-25).

Najbogatsi chciwi ludzie używają tej „pandemii” dla własnego jeszcze większego zysku. Nie należy jednak myśleć, że Bóg nie karze chciwych bogaczy. W rzeczywistości ich strach jest miliony i miliardy razy większy niż strach biednego człowieka.

Z drugiej strony pozytywną stroną tego globalnego kryzysu gospodarczego jest to, że przynajmniej niektórzy ludzie wzywają Boga na pomoc.

My, jako katolicy, musimy nadal praktykować naszą wiarę i pokutować. Jeśli z powodu różnych, niezależnych od nas przeszkód, nie możemy iść do spowiedzi i przyjmować Komunii Świętej, należy codziennie czynić Akt Doskonałej Skruchy i Komunii Duchowej oraz modlić się o pokutę i nawrócenie wielu ludzi. I oczywiście powinniśmy się modlić, aby Bóg złagodził swój sprawiedliwy gniew i okazał Miłosierdzie.

Ale przede wszystkim konieczna jest pokuta i miłosierdzie wśród nas ludzi, bez czego wszystkie modlitwy byłyby mało znaczące lub w ogóle daremne. N.B.

Aby Bóg nie zniszczył Sodomy, potrzeba było co najmniej dziesięciu ludzi sprawiedliwych: „A gdyby tam było dziesięć? A On powiedział: Nie zniszczę go ze względu na dziesięć” (Rdz 18,32). Ale i tych dziesięciu tam się nie znalazło.

A dziś w skali globalnej, dziesięciu osób sprawiedliwych czy wystarczyło by?

Myślę, że potrzebnych są pięćdziesięciu sprawiedliwych w każdym mieście, a nawet i jeszcze więcej.

Ks. Walery

N.B. Kościół Katolicki w Katechizmie na temat piątej prośby Modlitwy Pańskiej naucza:

40. O co prosimy w piątej prośbie „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”?

[Prosimy Bóga], aby przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, jak i my przebaczamy tym, którzy nas obrazili.

41. Czy ci, którzy nie przebaczają, sami mogą oczekiwać przebaczenia?

Nie; przeciwnie, sami siebie osądzają za każdym razem, gdy odmawiją Ojcze nasz.

„Wybacz bliźniemu, jeśli cię skrzywdził; i wtedy tobie, gdy będziesz się modlić, grzechy będą odpuszczone" (Syr 28, 2).

A FULL CATECHISM
OF THE CATHOLIC RELIGION,

TRANSLATED FROM THE GERMAN
OF THE REV. JOSEPH DEHARBE, S.J.,
BY THE REV. JOHN FANDER;
Revised, Enlarged and Edited
by THE RIGHT REV. P. N. LYNCH, D.D.,
Bishop of Charleston.
New York:
THE CATHOLIC PUBLICATION SOCIETY CO.,
9 BARCLAY STREET
1889
Imprimatur: +N. CARD. WISEMAN, Westmon, 29 Jul. 1862.
Imprimatur: John Card. McCloskey, Archbishop of New York,
NEW YORK, February 19, 1876
p. 317
Категорія: Розважання | Переглядів: 269 | Додав: