18.02.2019
Головна » 2012 » Серпень » 1 » Порада
12:59
Порада

Порада

Цю пораду я даю тим, хто належить до однієї зі структур Нової Релігії 2 Ватикану, наприклад, в Україні чи будь де.

Часто, потрапивши на цей сайт, вони поспіхом його залишають, як тільки-но поверхово передивляться критичні матеріали щодо анти-пап Івана Павла 2 і Бенедикта 16.

Такі відвідувачи, побачивши, скажімо фотографії, які є очевидними доказами руйнівної анти-Християнської діяльності названих двох осіб, або інших представників Нової Релігії, воліють швидше залишити сайт, не бажаючи чесно дослідити правду, якою б гіркою вона не була.

Інстинктивно вони хочуть уникнути відповідальності за свідомий помилковий вибір їхньої помилкової релігії. Так чинять ті, кого дезінформували їхні "священики", хоча їхня совість їм не дає спокою, і вони знаходяться в стані пошуку Істини.

Тому я раджу таким людям наступне:

 • Якщо ви потрапили на цей сайт, прийміть це як волю Божу, і не поспішайте відкидати Її.
 • Навіть якщо ви вже чули з вуст ваших "священиків" негативні характеристики на адресу Католиків-седевакантистів, використайте чудову можливість сформувати вашу власну позицію з першоджерела.
 • Своє власне дослідження розпочніть вдумливим читанням матеріалу: Седевакантизм - що це таке
  або те саме: російською мовою
  Далі читайте те, що вважаєте за потрібне. Хоча, можливо, ви оберете іншу послідовність. Головне мати намірення пізнати і прийняти Католицьку Правду, якої ваші "пастирі" вас позбавили.
 • Читайте дуже корисну статтю о. Антонія Чікади:
  Абсолютно пусте і повністю недійсне
 • Якщо ви зрозумієте істинність вчення про Седе Ваканте, і Бог відкриє вам очі на страшний стан речей у Новій Релігії 2 Ватикану, до якої ви належите, ви не пошкодуєте, тому що в такому разі ви отримаєте унікальний шанс приєднатись до Католицької Церкви.
 • Якщо ви вагаєтесь прийняти Істину, тому що боїтесь погроз з боку ваших єдиновірців з Нової Релігії 2 Ватикану, знайте - Бог захистить вас, тому що Він хоче, щоб ви залишили псевдорелігію.
 • І найголовніше, не забувайте про молитву під час вашого дослідження.
 • І ще раз, не бійтесь відкинути псевдорелігію 2 Ватикану і прийняти Істину, такою якою вона є; будьте щирі і чесні.

о. Керлі
01.08.2012


Совет

Этот совет я адресую членам одной из структур Новой Религии 2 Ватикана, например, в Украине или где бы то ни было.

Зачастую, попав на этот сайт, они спешат его покинуть после того, как бегло просмотрят критические материалы об анти-папах Иоанне Павле 2 и Бенедикте 16.

Такие посетители, увидев, например фотографии, являющиеся очевидными доказательствами подрывной анти-Христианской деятельности двух выше названных человек, или других представителей Новой Религии, предпочитают побыстрее покинуть сайт, не желая честно исследовать правду, какой бы горькой она ни была.

Инстинктивно они хотят уйти от ответственности за сознательный ошибочный выбор их ошибочной религии. Так поступают те, кого дезинформировали их "священники".

Поэтому, таким людям я советуюю следующее:

 • Если вы попали на этот сайт, примите это как Божью волю, и не спешите отвергать Ее.
 • Даже, если из уст ваших "священников" вы уже слышали негативные характеристики, адресованные Католикам-седевакантистам, используйте прекрасную возможность сформировать вашу собственную позицию из первоисточника.
 • Свое собственное исследование начните с вдумчивого чтения материала: Седевакантизм - что это такое
  или то же самое: на украинском
  Дальше читайте то, что сочтете нужным. Хотя, возможно, вы изберете другую последовательность изучения. Главное иметь намерение познать и принять Католическую Истину, которой ваши "пастыри" вас лишили.
 • Читайте очень полезную статью о. Антония Чикады:
  Абсолютно пустое и полностью недействительное
 • Если вы уразумеете истинность учения о Седе Ваканте, и Бог откорет ваши глаза на страшное положение дел в Новой Религии 2 Ватикана, которой вы принадлежите, вы не пожалеете, потому что в таком случае вы получите уникальный шанс присоединиться к Католической Церкви.
 • Если вы сомненваетесь в принятии Истины из-за боязни угроз со стороны ваших единоверцев из Новой Религии 2 Ватикана, знайте - Бог защитит вас, потому что Он хочет, чтобы вы оставили псевдорелигию.
 • И самое главное, не забывайте молиться во время ваших исследований.
 • И еще раз, не бойтесь отвергнуть псевдорелигию 2 Ватикана и принять Истину такой, как она есть; будьте искренними и честными.

о. Керлі
01.08.2012

Категорія: Різне | Переглядів: 876 | Додав: