31.05.2023
Головна » 2022 » Сентябрь » 20 » Wakat Stolicy Apostolskiej w czasach Antychrysta
13:45
Wakat Stolicy Apostolskiej w czasach Antychrysta

Wakat Stolicy Apostolskiej w czasach Antychrysta

Po pierwsze, chciałbym krótko powtórzyć to, co napisałem w moich poprzednich artykułach: "The Visible Head and Perpetuity of the Primacy", "Podstawa Pierwotna a Podstawy Wtórne", "Nieprzerwana sukcesja Bskupów Rzymu", "Wieczysta osoba prawna (moralna) a jurysdykcja", "Duch Święty, papież, biskupi" oraz "Kościół Katolicki i Wybór Papieża".

W tych artykułach można znaleźć wiele argumentów podkreślających prawdę, że przy fizycznej nieobecności następcy świętego Piotra Kościół Wojujący wciąż żyje, Prymat Stolicy Apostolskiej trwa, a wszyscy biskupi i księża mają prawo i obowiązek sprawowania sakramentów w jedności ze Stolicą Apostolską.

Bez względu na to, jak długo trwa wakat w Stolicy Apostolskiej między poprzednim papieżem a nowym papieżem, nieustanna linia następców jest nieprzerywalna.

W historii Kościoła Katolickiego bywało niejednokrotnie, że wakat na Stolicy Apostolskiej trwał od kilku dni do kilku lat.

Kiedy ktoś skupia się wyłącznie na sukcesji w „ciele i krwi”, odrzuca w ten sposób niebiańską, nadprzyrodzoną istotę Instytucji Papiestwa.

Nadprzyrodzony charakter papiestwa został potwierdzony przez Sobór Watykański Kanonem dotyczącym nieomylnego nauczania Biskupa Rzymskiego na temat wiary i moralności: „Błogosławiony Piotr ma wieczystych następców w prymacie nad Kościołem powszechnym”.

Jezus Chrystus nie ustanowił papiestwa na zasadzie sukcesji w ciele. Nasz Pan ustanowił papiestwo na zasadzie jedności w wierze i moralności między następcami św. Piotra a samym św. Piotrem.

Ponieważ papiestwo jest instytucją nadprzyrodzoną, niebiańską, nie znika w okresach wakatu Stolicy Apostolskiej, bez względu na to, jak długo te okresy trwają.

Sukcesja Biskupów Rzymskich nie jest wyrażona przez zwykłą matematyczną liczbę biskupów, ponieważ to nie oni są następcami św. Piotra, a Biskupi Rzymscy.

Można zatem stwierdzić, że sukcesja Biskupów Rzymskich nigdy nie została przerwana przez fizyczną śmierć św. Piotra i jego następców. I dlatego Kanon Soboru Watykańskiego nazywa ich wieczystymi następcami w Prymacie, który jest niebiańskim, nadprzyrodzonym porządkiem wiary i moralności, a nie naturalnym porządkiem „ciała i krwi”.

,,Miasto może zostać zdeptane przez barbarzyńskiego zdobywcę, a Papież może zginąć; ale w Stolicy jest witalność, która uniemożliwia jej zniszczenie” (THE PRIMACY OF THE APOSTOLIC SEE VINDICATED, BY FRANCIS PATRICK KENRICK, ARCHBISHOP OF BALTIMORE, SEVENTH REVISED EDITION, BALTIMORE: PUBLISHED BY JOHN MURPHY & CO. 182 BALTIMORE STREET, 1875. s. 238, 240).

Czy z Papieżem, czy bez Papieża, Stolica Apostolska będzie nadal istniała jako wieczysta osoba prawna do ostatniego dnia istnienia tego świata. W konsekwencji, Kościół Katolicki będzie nadal istniał jako wieczysta osoba prawna do ostatniego dnia istnienia tego świata zarówno z Papieżem, jak i bez Papieża.

Gdyby Bóg nie chciał, aby biskupi i księża udzielali sakramentów podczas wakansu Stolicy Apostolskiej, wydałby specjalne prawo. Ale Bóg nie wydał takiego prawa. A to oznacza, że Bóg chciał, aby biskupi i księża udzielali sakramentów zawsze, nawet podczas wakatu Stolicy Apostolskiej.

Prawo kanoniczne mówi, że dla zgodnego z prawem udzielania sakramentów jurysdykcję powinni posiadać biskupi i księża. Ale prawo kanoniczne nie mówi, że biskupi i księża nie sprawują jurysdykcji podczas wakatu Stolicy Apostolskiej. Zgodnie z prawem kanonicznym Kościół – wieczysta osoba prawna – udziela jurysdykcji, aby świeccy mogli przyjmować sakramenty nawet w sytuacji, gdy pojawiają się pytania o jurysdykcję kapłana.

,,Natura i cel Kościoła są takie same jak te, dla których Chrystus został posłany na świat, a mianowicie: ustanowienie Królestwa Bożego. Ten cel jest wyraźnie nadprzyrodzony i religijny” (A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, By THE REV. P. CHAS. AUGUSTINE, O.S.B., D.D. Professor of Canon Law, VOLUME II Clergy and Hierarchy (Can. 87, 99, 100, 101, 102) B. HERDER BOOK CO. 17 SOUTH BROADWAY, ST. Louis, Mo. AND 68, GREAT RUSSELL ST., LONDON, W.C. 1918, CUM PERMISSU SUPERIORUM, NIHIL OBSTAT Sti. Ludovici, 7 w września 1918, F.G. Holweck, Censor Librorum. IMPRIMATUR Sti. Ludovici, 8 września 1918, +Joannes J. Glennon, Archiepiscopus, Sti. Ludovici. Printed in U.S.A.).

Podczas wakatu Stolicy Apostolskiej natura i cel Kościoła są takie same, niezmienne: Ustanowienie Królestwa Bożego i ten cel jest wyraźnie nadprzyrodzony.

Podczas wakatu Stolicy Apostolskiej Kościół Katolicki nadal żyje i wypełnia swoją misję zbawienia dusz, niezależnie od tego, jak długo może trwać wakat Stolicy Apostolskiej.

Stwierdzenie: „Jeżeli nie ma papieża, Duch Święty wycofał się z Kościoła, a komunikacja między Bogiem a Jego Kościołem została przerwana” jest całkowicie FAŁSZYWE.

Teraz podzielę się z wami kilkoma znakomitymi komentarzami na temat APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁA księdza E. Sylvestera Berry.

Z tych komentarzy jasno wynika, że przez cały czas wakatu Stolicy Apostolskiej – nawet w czasach Antychrysta – Kościół Chrystusowy wypełnia święte dzieło zbawienia dusz pomimo straszliwych ataków z bram piekielnych.

Ks. James J. Hartley, Biskup Columbus, który udzielił Imprimatur badaniu autorstwa księdza Berry'ego – napisał, że w punktach i wyjaśnieniach ks. Berry umieścił treści interesujące i pouczające, a autor starał się w prosty naukowy sposób pomóc nam spojrzeć na wszystkie tajemnice ze zrozumieniem.

Jak wynika z wypowiedzi ks. Berry'ego, Kościół Chrystusowy – czy to z Papieżem, czy podczas bezkrólewia – nadal ma wiarę i modlitwę, sakramenty, biskupów, kapłanów, zakonników i wiernych.

Ks. Berry wyjaśnia również, że ​​właśnie podczas bezkrólewia (wakatu Stolicy Apostolskiej) nikczemnik objawi się poprzez swój wielki gniew na Kościół.

Logiczny jest zatem wniosek, że jeśli niegodziwiec zostanie ujawniony w swoim intensywnym gniewie na Kościół podczas bezkrólewia, to oznacza to, że Kościół nadal istnieje podczas tego bezkrólewia.

Ks. Berry napisał także, że uważna lektura Apokalipsy jasno pokazuje, że Antychryst pojawi się na długie wieki przed Sądem Ostatecznym i końcem świata, a fałszywy prorok prawdopodobnie ustawi się w Rzymie jako „rodzaj antypapieża” podczas wakatu na tronie papieskim.

Dlatego logiczny jest również wniosek, że żyjemy w czasach Antychrysta podczas wakatu Stolicy Papieskiej; a Antychryst ma swój „kościół” i swoich fałszywych proroków (fałszywych papieży).

Ks. Berry stwierdził, że ​​Kościół pozbawiony swojego głównego przewodnika (papieża) musi szukać schronienia, aby być prowadzonym przez samego Boga w tych trudnych dniach.

Również ks. Berry wyjaśnia, że ​​w tym życiu owocem Drzewa Życia (Apokalipsa 22: 2) jest Święta Eucharystia, a jej liśćmi – nauki Chrystusa i Jego Kościoła.

Logicznym jest wniosek, że dla katolików sprawowanie sakramentów jest wieczystym, niezmienionym standardem opartym na Boskim Prawie Nowego Testamentu, a Chrystus prowadzi Swój Kościół podczas wakatu Stolicy Apostolskiej i nakazuje swoim kapłanom nauczać i udzielać wiernym Jego Sakramentów.

Niektóre ważne wydarzenia w czasach Antychrysta według ks. E. Sylwestra Berry'ego:

⦁ Szatan najpierw spróbuje zniszczyć moc papiestwa;
⦁ Szatan będzie dążył do jego zniszczenia za wszelką cenę;
⦁ Papiestwo zostanie zaatakowane przez wszystkie moce piekielne;
⦁ W konsekwencji Kościół będzie cierpieć wielkie próby i utrapienia, aby zapewnić sobie następcę na tronie Piotrowym;
⦁ Słowa św. Pawła skierowane do Tesaloniczan mogą być odniesieniem do papiestwa jako przeszkody w przyjściu Antychrysta;
⦁ Moce piekielne starają się wszelkimi sposobami zniszczyć papieża wybranego w tamtych czasach;
⦁ Zaledwie nowowybrany papież został intronizowany, a stał się męczennikiem;
⦁ „Tajemnica nieprawości” stopniowo rozwijająca się przez wieki, nie może być w pełni skonsumowana, dopóki trwa moc papiestwa;
⦁ Ale teraz ten, który „wstrzymuje jest usunięty z drogi”;
⦁ Podczas bezkrólewia „ten niegodziwiec zostanie objawiony” w swej wściekłości na Kościół;
⦁ Jak wynika z historii, że najbardziej katastrofalnymi okresami dla Kościoła były czasy, kiedy tron ​​papieski był nieobsadzony lub kiedy antypapieże rywalizowali z prawowitą głową Kościoła;
⦁ Kościół pozbawiony swojego głównego przewodnika, musi szukać samotnego sanktuarium, aby być prowadzonym przez samego Boga w tych trudnych dniach;
⦁ Bóg zachowa przynajmniej jeden naród do obrony Kościoła w tej godzinie, kiedy po ludzku wszystko wydaje się beznadziejne;
⦁ Bestia wyłaniająca się z ziemi to fałszywy prorok – prorok Antychrysta;
⦁ Antychryst jest pochodzenia żydowskiego, a prawdopodobnie morze, z którego pochodzi, oznacza judaizm;
⦁ Prorok prawdopodobnie osiedli się w Rzymie jako swego rodzaju antypapież w okresie wakansu tronu papieskiego;
⦁ Antychryst i jego prorok wprowadzą ceremonie naśladujące sakramenty Kościoła. W rzeczywistości będzie to kompletna organizacja – kościół szatana założony w opozycji do Kościoła Chrystusowego;
⦁ Szatan przyjmie rolę Boga Ojca; Antychryst zostanie uhonorowany jako Zbawiciel, a jego prorok przejmie rolę Papieża. Ich ceremonie będą fałszować Sakramenty, a ich magiczne dzieła będą obwieszczane jako cuda;
⦁ Siedem aniołów reprezentuje biskupów i kapłanów Kościoła; a szczególnie wielkich świętych, którzy powstaną do walki przeciwko siłom ciemności;
⦁ Antychryst pojawi się na długo przed Sądem Ostatecznym i końcem świata. W rzeczywistości jego panowanie będzie jedynie ostateczną próbą szatana, aby zapobiec powszechnemu panowaniu Chrystusa na świecie;
⦁ Po klęsce Antychrysta narody pogańskie powrócą do Kościoła, a Żydzi wejdą do jego owczarni. Wtedy spełnią się słowa Chrystusa: „Będzie jedna owczarnia i jeden pasterz” (Św. Jana 10: 16);
⦁ Po zniszczeniu w czasach Antychrysta Rzym pozostanie na zawsze tylko kupą ruin i siedliskiem brudnych zwierząt; „tego wielkiego miasta już nie będzie”. Ten fakt, w połączeniu z licznymi proroctwami dotyczącymi przyszłej chwały Jerozolimy, uzasadnia przekonanie, że stanie się ona miastem papieży i stolicą chrześcijaństwa od czasów Antychrysta aż do skończenia świata;
⦁ Przeniesienie papiestwa z Rzymu do Jerozolimy może nastąpić dekretem soboru generalnego działającego z Papieżem lub przez bezpośrednią interwencję Opatrzności Bożej;
⦁ W tym życiu owocem drzewa jest Święta Eucharystia, a jej liściem jest nauka Chrystusa i Jego Kościoła. W niebie owocem jest chwała Wizji Uszczęśliwiającej; a liście to przypadkowa chwała świętych;
⦁ Imię Boże wypisane na czołach świętych jest znakiem ich przyjęcia jako dzieci Bożych przez chrzest i bierzmowanie.

Wniosek

Ks. Berry potwierdza następującą prawdę:

Nie ma Kościoła Katolickiego bez Papieża za jego życia, ale nie ma Kościoła Katolickiego bez okresowego wakatu Stolicy Apostolskiej.

Należy podkreślić, że komentując Apokalipsę 22:1 ksiądz Berry wyjaśnia, że w tym życiu owocem drzewa jest Święta Eucharystia.

Również komentując Apokalipsę 22: 4 ks. Berry wyjaśnia, że imię Boże wypisane na czołach świętych jest znakiem ich przyjęcia jako dzieci Bożych przez chrzest i bierzmowanie.

Logiczny jest wniosek, że Bóg chciał, aby w Jego Kościele zawsze byli biskupi i kapłani, ponieważ tylko oni mają prawo do sprawowania Świętej Eucharystii i Bierzmowania. To całkowicie obala herezję „samotnych w domu”, którzy twierdzą, że w Kościele nie ma już kapłanów i biskupów.

Podsumowując, mogę to ująć w następujący sposób:

1. Czy z Papieżem, czy bez Papieża, Kościół Katolicki zawsze pozostaje „domem Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podstawą prawdy" (1 Św. Paweł do Tymoteusza 3: 15).
2. Kościół zawsze można znaleźć w wierze i modlitwie, sakramentach, biskupach, kapłanach, zakonnikach i wiernych.
3. Nie tracimy nadziei, że prędzej czy później – zgodnie z wolą Bożą – bardzo godny człowiek zostanie papieżem, czy to w Rzymie, czy w Jerozolimie.

o. Valerii

Tutaj cytaty z książki APOKALIPSA ŚW. JANA APOSTOŁA autorstwa ks. E. Sylwestra Berry:

CHAPTER XII

,,W poprzednim rozdziale św. Jan nakreśla historię Kościoła od przyjścia Antychrysta do końca świata, aby powiązać historię dwóch proroków Eliasza i Henocha (lub Mojżesza) oraz wyniki ich pracy”.

,,Szatan najpierw spróbuje zniszczyć moc papiestwa i doprowadzić do upadku Kościoła poprzez herezje, schizmy i prześladowania, które z pewnością muszą nastąpić. Jeśli to się nie powiedzie, zaatakuje Kościół z zewnątrz. W tym celu wzbudzi Antychrysta i jego proroka, aby wprowadzili wiernych w błąd i zniszczyli tych, którzy pozostają wierni”, s. 120.

2. A maiąc w żywocie, wołała pracując się y męczyła się, aby urodziła.

„W tym fragmencie jest ewidentna aluzja do jakiegoś szczególnego syna Kościoła, którego władza i wpływ wielkie, a szatan będzie dążył do jego zniszczenia za wszelką cenę. Tą osobą może być nikt inny jak papież wybrany w tamtych czasach. Papiestwo zostanie zaatakowane przez wszystkie moce piekielne, w konsekwencji Kościół będzie cierpieć wielkie próby i utrapienia, aby zapewnić sobie następcę na tronie Piotrowym.

Słowa św. Pawła skierowane do Tesaloniczan mogą być odniesieniem do papiestwa jako przeszkody w przyjściu Antychrysta: A teraz wiecie, co zatrzymawa: aby był obiawon czasu swego. Abowiem się iuż sprawuie taiemnica nieprawości: tylko aby ten, który trzyma teraz, dzieżał aż odięt będzie z pośrodku. A tedy obiawion będzie on złośnik” (2 Św. Paweł do Tymoteusza 2: 6-8), s. 121-122.

4. A ogon iego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich, y zrzucił ie na ziemię: a smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić: aby gdyby porodziła, pożarł syna iey.

"Ogon smoka reprezentuje przebiegłą hipokryzję, za pomocą której udaje mu się oszukać dużą liczbę ludzi i duchownych – trzecią część gwiazd. Arianizm wyprowadził wielu biskupów, księży i narodów. Rzekoma reformacja z XVI wieku domagała się jeszcze większej liczby, ale nie można ich porównać z liczbą uwiedzioną przez szatana w czasach Antychrysta.

Smok stoi przed niewiastą, gotów pożreć narodzone dziecko. Innymi słowy, moce piekielne starają się wszelkimi sposobami zniszczyć papieża wybranego w tamtych czasach”, s. 123.

5. Y porodziła syna mężczyznę, który miał rządzić wszytkie pogany laską żelazną: y porwany iest syn iey do Boga, y do stolice iego.

,,Kobieta rodzi syna, który będzie rządził narodami laską żelazną. Są to identyczne słowa proroctwa wypowiedziane przez Psalmistę dotyczące naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa (Psalm II, 9). Potwierdzają nasze zastosowanie tej wizji do papieża, Wikariusza Chrystusa na ziemi, aby rządził narodami w Jego miejsce i swoją mocą.

Teraz jest godzina sił ciemności. Nowo narodzony Syn Kościoła zostaje zabrany „do Boga i Jego tronu”. Ledwie nowo wybrany papież został intronizowany, gdy zostaje porwany poprzez męczeństwo. Tajemnica nieprawości” stopniowo rozwijająca się przez wieki, nie może być w pełni skonsumowana, dopóki trwa moc papiestwa, ale teraz ten, który wstrzymuje, jest usunięty z drogi. Podczas bezkrólewia ten niegodziwiec zostanie objawiony w swej wściekłości na Kościół”.

Jest kwestią historii, że najbardziej katastrofalnymi okresami dla Kościoła były czasy, gdy tron papieski był wakujący lub gdy antypapieże kłócili się z prawowitą głową Kościoła. Tak też będzie w tych złych dniach, które nadejdą”, s. 123-124.

6. A niewiasta uciekła na pustynię, gdzie miała mieysce zgotowane od Boga miejsce, aby ią tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

,,Kościół pozbawiony swego głównego pasterza musi szukać samotnego sanktuarium, aby w tych trudnych dniach być prowadzonym przez samego Boga. Tym miejscem schronienia przygotowanym dla Kościoła jest prawdopodobnie jakiś naród lub narody, które pozostają mu wierne. W tych dniach Kościół znajdzie także schronienie i pocieszenie w duszach wiernych, zwłaszcza w odosobnieniu życia zakonnego”, s. 124.

7. Y stała się wielka bitwa na niebie: Michał y aniołowie iego walczyli ze smokiem: y smok walczył y aniołowie iego.

,,Św. Michał, anioł stróż Kościoła, przyjdzie ze swoimi zastępami, aby bronić go przed najazdami szatana i jego sług. Naśladowcami św. Michała są zastępy anielskie nieba oraz wszyscy wierni biskupi i kapłani Kościoła. Sługami Szatana są upadłe anioły z przywódcami herezji, schizmy i prześladowań”, s. 124-125.

14. I dano niewieście dwie skrzydle orła wielkiego, aby leciała na pustynią na mieysce swoie, gdzie ią żywią przez czas, y czasy, y przez to połowicę czasu, od obliczności wężowey.

,,W tym nowym niebezpieczeństwie Kościół otrzyma skrzydła orła, aby go bronić i zanieść do miejsca schronienia, które Bóg przygotował (patrz wyżej w. 6). Skrzydłami są prawdopodobnie dwie armie wysłane w obronie Kościoła przez jakiś naród, który pozostaje wierny. Ta interpretacja wydaje się uzasadniona wersetem 16.

W sensie duchowym dwa skrzydła to wiara i modlitwa. W wierze i modlitwie swoich dzieci, a zwłaszcza w kontemplacyjnym życiu zakonów, Kościół znajdzie schronienie pociechy, której szatan nie może naruszyć. Spustoszenie tych trzech i pół roku można porównać do spustoszenia trzech dni po śmierci naszego Pana na krzyżu. Wiara i modlitwy Maryi, świętych kobiet i apostołów były jedyną pociechą w tych dniach udręki”, s. 127-128.

15. Y wypuścił wąż z gęby swoiey za niewiastą wodę iako rzekę: aby uczynił żeby ią rzeka porwała.

16. Y ratowała ziemia niewiastę, y otworzyła usta swe, y połknęła rzekę pochłonęła rzekę, którą wypuścił smok z gęby swoiey.

,,Smok usiłuje teraz zalać Kościół istną powodzią ucisków, ale jakiś wierny naród lub narody (ziemia) przychodzi mu na ratunek. Ten werset dowodzi, że wielki bunt narodów, o którym wspomina św. Paweł (2 do Tesaloniczan 2: 3) nie będzie powszechny. Bóg zachowa przynajmniej jeden naród do obrony Kościoła w tej godzinie, kiedy po ludzku wszystko wydaje się beznadziejne”, s. 128.

ROZDZIAŁ XIII

11. Y widziałem drugą bestyią występuiącą z ziemie, a miała dwa rogi, podobnie Barankowym, y mówiła iako smok.

,,Bestia wyłaniająca się z ziemi jest fałszywym prorokiem – prorokiem Antychrysta (patrz poniżej, XVI: 13, XIX: 20). Nasz boski Zbawiciel ma przedstawiciela na ziemi w osobie Papieża, któremu udzielił pełnej władzy nauczania i rządzenia. Podobnie Antychryst będzie miał swego przedstawiciela w postaci fałszywego proroka, który będzie obdarzony pełnią mocy szatańskich, by zwodzić narody.

Antychryst jest pochodzenia żydowskiego, a judaizm będzie morzem, z którego prawdopodobnie będzie pochodził. Wtedy ziemia, z której pochodzi druga bestia, jest symbolem narodów pogańskich zbuntowanych przeciwko Kościołowi. Dwa rogi oznaczają dwojaki autorytet – duchowy i doczesny. Jak wskazuje podobieństwo do baranka, prorok prawdopodobnie osiedli się w Rzymie jako swego rodzaju antypapież podczas wspomnianego wakatu na tronie papieskim (patrz wyżej, s. 126). Ale wybrani nie dadzą się zwieść; przypomną sobie słowa naszego Pana: Jeśli więc ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie mu (Mt XXIV, 23)”, s. 135.

16. Y uczyni że wszyscy mali y wielcy, bogaci y ubodzy, y wolni y niewolnicy, mieli cechę na prawey, ręce swoiey, albo na czelech swoich.

,,Wyznawcy Antychrysta będą naznaczeni postacią naśladującą znak, który św. Jan widział na czołach sług Bożych. To wskazuje, że Antychryst i jego prorok wprowadzą ceremonie naśladujące sakramenty Kościoła. W rzeczywistości będzie kompletna organizacja – kościół szatana założony w opozycji do Kościoła Chrystusowego. Szatan przyjmie rolę Boga Ojca; Antychryst zostanie uhonorowany jako Zbawiciel, a jego prorok przejmie rolę Papieża. Ich ceremonie będą fałszować Sakramenty, a ich magiczne dzieła będą ogłaszane jako cuda. Podobny projekt podjęto w IV wieku, kiedy Julian Apostata podrobił kult katolicki za pomocą pogańskich ceremonii ku czci Mitry i Kybele. Ustanowił kapłaństwo i ustanowił ceremonie naśladujące chrzest i bierzmowanie”, s. 138.

ROZDZIAŁ XV

1. Y widziałem drugi znak na niebie wielki y dziwny, siedm aniołów, maiących siedm plag ostatecznych: Iż w nich wykonany iest gniew Boży.

,,Podczas wielkiego konfliktu z Antychrystem Kościół będzie miał moc zsyłania plag na swoje imperium, takich jak te, które Mojżesz sprowadził na Egipcjan (Wyjścia VIII-XII). Siedem aniołów reprezentuje biskupów i kapłanów Kościoła; a szczególnie wielcy święci powstali do walki przeciwko siłom ciemności. Charakter tych plag wskazuje, że będą towarzyszyć zwiastowaniu Eliasza i jego towarzysza”, s. 149.

ROZDZIAŁ XX

,,Uważna lektura Apokalipsy jasno pokazuje, że Antychryst pojawi się na długo przed sądem ostatecznym i końcem świata. W rzeczywistości jego panowanie będzie jedynie ostatnią próbą szatana, aby zapobiec powszechnemu panowaniu Chrystusa na świecie. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół jest zaangażowany w nieustanną wojnę. Jej pierwszym wrogiem był judaizm; potem nastąpił arianizm, mahometanizm, schizma grecka, reformacja i tajne stowarzyszenia promujące ateizm i racjonalizm. Dziś również walczy z obojętnością i odradzaniem się pogaństwa. Panowanie Antychrysta będzie ostatecznym konfliktem w tej przedłużającej się walce z mocami ciemności.

Po klęsce Antychrysta narody pogańskie powrócą do Kościoła, a Żydzi wejdą do jego owczarni. Wtedy spełnią się słowa Chrystusa: „Y stanie się iedna owczarnia y ieden pasterz” (Św. Jana 10: 16). Niestety grzech i zło nie znikną całkowicie, dobro i zło nadal będą się mieszać w Kościele, choć dobro będzie dominować”, s. 189-190.

"Proroctwa te nie spełnią się przed czasem Antychrysta, ponieważ Apokalipsa jasno pokazuje, że przyjdzie on na świat nękany pogaństwem, apostazją, schizmą i herezją (Apokalipsa Św. Jana 9: 20, 21). Żydzi wciąż nienawróceni, przyjmą go jako Mesjasza i pomogą w jego wojnie przeciwko Kościołowi. Dopiero po pokonaniu Antychrysta i powrocie narodów pogańskich do wiary Żydzi przyjmą Chrystusa jako prawdziwego Mesjasza. Wtedy rozpocznie się powszechne panowanie Chrystusa nad wszystkimi ludami, plemionami i językami.

Po zniszczeniu w czasach Antychrysta Rzym pozostanie na zawsze tylko kupą ruin i siedliskiem brudnych zwierząt; „tego wielkiego miasta już nie będzie”. Fakt ten, w połączeniu z licznymi proroctwami dotyczącymi przyszłej chwały Jerozolimy, uzasadnia przekonanie, że stanie się ona miastem papieży i stolicą chrześcijaństwa od czasów Antychrysta aż do skończenia świata. Wierzymy, że nie jest to sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Wielu teologów utrzymuje, że papiestwo jest połączone z biskupstwem Rzymu przez boską instytucję; jednak nie może to być artykuł wiary, ponieważ nie jest zawarty ani w Piśmie, ani w Tradycji. Wiarą jest, że głową Kościoła jest następca św. Piotra, a w obecnym porządku rzeczy jest również wiara, że Biskup Rzymu jest następcą św. Piotra.

Przeniesienie papiestwa z Rzymu do Jerozolimy może nastąpić dekretem soboru generalnego działającego z Papieżem lub poprzez bezpośrednią interwencję Opatrzności Bożej. Dawni prorocy przepowiadają przyszłą chwałę Jerozolimy, kiedy stanie się ona ponownie Świętym Miastem i duchową stolicą świata, z której wypłyną wody zbawienia na wszystkie narody. Stanie się też ponownie stolicą narodu żydowskiego skupionego wokół niego”, s. 192-193.

ROZDZIAŁ XXII

2. W pośrzód ulice iego, y z obu stron rzeki drzewo żywota, rodzące owoców dwanaście, na każdy miesiąc podawaiąc owoc swóy, a liście drzewa ku zdrowiu poganów.

"Drzewo życia stoi pośrodku miasta, po obu stronach rzeki, do dyspozycji wszystkich i wszystkim daje życie wieczne. Jego dwanaście owoców dojrzewających co miesiąc symbolizuje szczęście nieba, które będzie trwało bez przerwy przez całą wieczność. W tym życiu owocem drzewa jest Święta Eucharystia, a jej liściem jest nauka Chrystusa i Jego Kościoła. W niebie owocem jest chwała Wizji Uszczęśliwiającej; a liśćmi – przypadkowa chwała świętych”, s. 217.

3. Y nie będzie więcey przeklęctwo: ale stolica Boża y Baranowa w nim będą, a słudzy iego służyć mu będą.

4. Y oglądaią oblicze iego: a imię iego ich czołach.

5. Y nocy więcey nie będzie: a nie trzeba im będzie światłości świece, ani światłości słoneczney: bo ie Pan Bóg oświecać będzie, y królować będą na wieki wieków.

Grzechu już nie będzie, a święci będą służyć i chwalić Boga, którego widzą twarzą w twarz. "Teraz widzimy przez szybę w ciemny sposób, ale potem twarzą w twarz. Teraz częściowo poznaję, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany" (1 Św. Pawła do Koryntian 13: 12). Imię Boże wypisane na czołach świętych jest znakiem ich przyjęcia jako dzieci Bożych przez chrzest i bierzmowanie. "Spójrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, abyśmy byli powołani i byli synami Bożymi" (1 Św. Jan 3: 1)”, s. 217.

Bibliografia:

Cytaty z Pisma Świętego w polskiej wersji językowej z: Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T.J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. Wydanie trzecie. Tom IV. Obejmujący Księgi Nowego Testamentu, jako to: Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, czternaście listów św. Pawła, list św. Jakóba, dwa listy św. Piotra, trzy listy św. Jana, list św. Judy i Objawienie św. Jana. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1898, str. 844. Źródło: ultramontes.pl

THE APOCALYPSE OF ST. JOHN BY REV. E. SYLVESTER BERRY, FIRST EDITION COLUMBUS, OHIO: JOHN W. WINTERICH THE CATHOLIC CHURCH SUPPLY HOUSE, 59 EAST MAIN STREET, 1921, NIHIL OBSTAT: JOSEPH MOLITOR, D. D., Censor Deputatus, IMPRIMATUR: +JAMES J. HARTLEY, Bishop of Columbus, 15 czerwca, 1921.


Tłum. Paulo

Категорія: Розважання | Переглядів: 277 | Додав: