24.10.2021
Головна » 2020 » Ноябрь » 18 » Walka o mszę wszechczasów w Polsce?
18:41
Walka o mszę wszechczasów w Polsce?

Walka o mszę wszechczasów w Polsce?

Ktoś podzielił się ze mną wiadomością o prześladowaniach prawdziwych katolików i duchowieństwa w Polsce: 19.10.2020 BRUTALNA INTERWENCJA POLICJI NASŁANEJ PRZEZ KSIĘŻY SALEZJANÓW!!!"

Poświęciłem trochę czasu na przestudiowanie tego wydarzenia, aby zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się 19 października 2020 roku w polskim mieście Poznań, na ulicy Wronieckiej 9.

ks-Michal-Woznicki-trident-mass
Salezjanie – żądamy
Mszy Św. Wszechczasów
w kościele

Poznan, Wroniecka 9, adres strony internetowej
(Napis na drzwiach)

Na końcu nagrania widać, że ks. novus ordo Michał Woźnicki (który w 2017 roku rozpoczął „walkę” o „Mszę Wszechczasów”) i jego ministrant zostali „ewakuowani” z kaplicy domowej przez policję. Policjanci chwycili ich za ręce i nogi i znieśli po schodach bezpośrednio do policyjnej furgonetki.

Informacje pod video ogólnie wyjaśniają sytuację (pisownia oryginalna, w tym artykule zamieszczono ze skrótami – ks. W.):

"Msza Święta w rycie rzymskim jest odprawiana codziennie przez Ks. Michała Woźnickiego SDB w Kaplicy-Celi Księdza w Domu Salezjańskim przy kościele pw. N. M. P. Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9.

Po Mszy Św. Kapłan z wiernymi modli się w intencji aby księża salezjanie przywrócili Mszę Św. w Wszechczasów do kościoła przy Wronieckiej 9.

Od 2016 r. trwa zmaganie Ks. Michała Woźnickiego SDB o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu. Zmaganie wspierają udziałem we Mszy Św. i modlitwą wierni.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB dwukrotnie w 2019 roku (6 września oraz 22 listopada) oraz raz w 2020 roku (26 lutego, rozprawa zaplanowana 29 kwietnia została odwołana z powodu zarazy) stawał przed Sądem Cywilnym w Poznaniu pozwany przez Dom Salezjański z Wronieckiej.

Księża Salezjanie przed Sądem Cywilnym żądają eksmisji Księdza z mieszkania, w którym w Jego Kaplicy-Celi składana jest codzienna Najświętsza Ofiara Mszy.

Ksiądz Michał Woźnicki SDB jest jednym z trzech kapłanów salezjanów i to z tej samej Inspektorii Wrocławskiej, który w ostatnim czasie związał siebie obietnicą coram Deo et coram Ecclesia, wobec Boga i wobec Kościoła, by odprawiać do końca życia tylko i wyłącznie Mszę Świętą w rycie rzymskim oraz aby sprawować obrzędy innych sakramentów wg rytu sprzed soboru watykańskiego II.

Pierwszy taką decyzję podjął Ksiądz Jacek Bałemba SDB (17.02.2016 r.).

Drugim był Ksiądz Michał Woźnicki SDB (20.01.2017 r.).

Taką samą obietnicę złożył wobec Pana Boga, jako trzeci salezjanin, Ksiądz Dariusz Kowalczyk SDB (07.12.2019 r.).

Ks. Michał Woźnicki SDB za sprawowanie wyłącznie Mszy Św. w rycie rzymskim i bezkompromisowe głoszenie katolickiej nauki odrzucającej wszystkie nowoczesne błędy i herezje (liberalimz, modernizm, fałszywy ekumenizm) został w sierpniu 2018 r. wyrzucony ze Zgromadzenia Salezjańskiego.

Decyzja Generała Zgromadzenia zarzucająca mu nieposłuszeństwo potwierdzona została przez właściwą Kongregację rzymską działającą w autorytecie papieża.

Wobec pozostałych dwóch salezjanów wrocławski Inspektor Ks. Jarosław Pizoń SDB póki co nakazał im w lutym 2020 podjąć do dnia 15 kwietnia na nowo sprawowanie także nowej - posoborowej mszy (novus ordo missae), a jeśli nie - zagroził, że podejmie wobec nich stosowne kroki."

Na podstawie tego wyjaśnienia można stwierdzić, że nie chodzi tu o prześladowanie prawdziwych katolików w Polsce, lecz o niechęć księdza novus ordo Michała Woźnickiego do przekazania kluczy do mieszkania należącego do novus ordo „Zgromadzenia Salezjańskiego”. Zgromadzenie żąda, aby opuścił mieszkanie i oddał klucze.

Jednak ks. Woźnicki odmawia wyjścia i oddania kluczy, bo nie zgadza się na jego zwolnienie. Mówi, że ma prawo przebywać w mieszkaniu i wykorzystywać je jako placówkę walki o „Mszę Wszechczasów”. Wzywa swoich „braci-kapłanów”, aby poszli za nim i zaczęli uczyć się, jak odprawiać „Mszę Wszechczasów”.

Z kolei „bracia-kapłani” codziennie zostawiają na ścianie w pobliżu mieszkania napis z żądaniem: „wyjdź z mieszkania i daj nam klucze”. 19 października 2020 roku zwrócili się do policji o ewakuację ks. Woźnickiego z mieszkania, a policja zastosowała się do ich prośby.

Jednak 20 października ks. Woźnicki wrócił cały i zdrowy do mieszkania i wznowił „Mszę Wszechczasów”; jego „bracia-kapłani” znowu zaczęli żądać od niego wyjścia i oddania kluczy.

Rok wcześniej, we wrześniu 2019 roku, ks. Woźnicki został pozwany przez „Zgromadzenie Salezjańskie” przed Sądem Cywilnym. Proces trwa...

Pozwólcie mi czytelnicy teraz wyjaśnić (z kanonicznego punktu widzenia), co jest nie tak z „tradycyjnymi” kapłanami Vaticanum II, a w szczególności z Michałem Woźnickim.

Wykorzystywanie przeze mnie takich wyrazów jak „ojciec”, „ksiądz” lub „biskup” w stosunku do duchowieństwa Novus Ordo nie oznacza, że traktuję ich jak księży katolickich. Tak jak używając słowa „msza” do „mszy” novus ordo nie mam na myśli katolickiej Mszy Świętej.

25 września 2020 roku ks. Woznicki zacytował niektóre fragmenty artykułu ks. bpa Daniela L. Dolana: Apostazja Jana Pawła II: odpowiedź katolicka

Rzeczywiście, można docenić fakt, że kapłan novus ordo naucza swoich wiernych prawdy o fałszywym papieżu. Jednakże nie stwierdził on jednoznacznie, że zgadza się z biskupem Dolanem, że „Jan Paweł II” był fałszywym papieżem.

Nie jest też jasne, czy uznaje on „Benedykta XVI” i „Franciszka” za papieży, czy za fałszywych papieży. Ponadto, każdy z jego wiernych ma możliwość posiadania własnej opinii w tym temacie.

W niedzielę 8 listopada 2020 r. zwracając się do swojego zgromadzenia ks. Woźnicki powiedział, że forma prawie każdego sakramentu została zmieniona w 1969 r. (Zmieniona przez „Pawła VI” w 1968 r. - o. Walerii), dlatego nie jest pewien, czy jego „bracia-kapłani” są kapłanami, czy osobami świeckimi. Unika wyjaśniania, czy uznaje ich za ważnych kapłanów, czy nie.

Zgodnie z jego koncepcją ważność lub nieważność święceń novus ordo zależy od zachowań określonego kapłana. Na przykład, jeśli człowiek praktykuje medytację w pozie lotosu przed postacią Buddy, gra na gitarze lub tańczy podczas nowej „mszy” itp., to nie jest on zatem ważnie wyświęconym kapłanem. Jeśli jednak ksiądz novus ordo (ma na myśli siebie) odprawia „Mszę Wszechczasów” – to jest on kapłanem ważnie wyświęconym.

Tradycyjny katolik z Polski podzielił się ze mną swoim komentarzem na temat koncepcji ks. Woźnickiego (pisownia oryginalna – ks. W.):

“Trzeba by mu jednak wykazać brak logiki w tym co mówi, bo przecież ważność święceń nie ma żadnego związku z tym co robi dany kapłan, jak żyje, czy jaką odprawia Mszę. W rzeczywistości jest przecież dokładnie odwrotnie, bo np. Wojtyła był ważnie wyświęconym biskupem, a modlił się przed posągiem buddy, a "księża" novus odro nie są ważnie wyświęceni, nawet jeśli odprawiają Mszę Wszechczasów.”

(Jeśli) ks. Michał Woźnicki został wyświęcony przez nieważnego biskupa novus ordo w nowym obrządku nieważnym, dlatego z katolickiego punktu widzenia jest to kanoniczny powód, aby traktować go tylko jak świeckiego, który nie ma na duszy niezatartego charakteru kapłańskiego.

Symulacja łacińskiej Mszy lub „rozgrzeszenia” przez takiego „księdza” jest w prawie kanonicznym nazywana „ nieregularnością wynikającą z przestępstwa”.

Kan. 985.7 Nieregularność wynikająca z przestępstwa popełniają:
„Ci, którzy nie otrzymawszy święceń dokonują czynności zastrzeżonej dla duchownych wyższego stopnia, lub ci którzy nie otrzymawszy święceń, lub gdy zakazano im wykonywania święceń należycie otrzymanych - albo przez wyrok kanoniczny nałożony na ich osobę przez cenzurę lub doktliwą karę, lub na miejsce, w którym ją wykonują.”
"Nadużywanie święceń jest tutaj ściśle ograniczone do wyższych święcen, począwszy od subdiakonii i wyżej." (1)

"Nieregularność jest kanoniczną przeszkodą o trwałym charakterze, która bezpośrednio czyni przyjęcie święceń bezprawnym, oraz pośrednio zakazuje wykonywania otrzymanych święceń."
"Nieregularność można usunąć tylko przez dyspensę."
"Tak więc jest nieregularnym, kto „odprawia Mszę” lub „rozgrzesza”, mimo że nie jest kapłanem." (2)

W zwykłym czasie, gdy tron Św. Piotra jest obsadzony przez papieża, Stolica Apostolska, ordynariusze i spowiednicy (w ograniczonych przypadkach) mogą udzielać dyspensy. Jednak podczas wakatu Stolicy Apostolskiej tylko ważni biskupi tradycyjnie katoliccy mogą zgodnie z prawem udzielać dyspensy.

Jeśli kapłan novus ordo - który został wyświęcony w nowym rycie nieważnym przez nieważnego biskupa (lub przez nieważnego biskupa, który użył ważnej formy i materii) - chce otrzymać ważne święcenia katolickie, musi odwołać się do ważnego biskupa, który nie jest w jedności z fałszywym papieżem Vaticanum II; musi odwołać się do ważnego tradycyjnego biskupa katolickiego, którego konsekracja wywodzi się od biskupów katolickich sprzed “soboru watykańskiego drugiego” (*). W przeciwnym razie, będąc osobą świecką i „odprawiając Mszę” lub „rozgrzeszając”, „kapłan” novus ordo dokonuje aktów profanacji i nadużywania święceń świętych.

(*) Chociaż ważność biskupów FSSPX jest niepodważalna, nie można ich nazwać tradycyjnymi biskupami katolickimi, ponieważ są una cum fałszywym papieżem Vaticanum II.

Wniosek:

  • Bez względu na to, ile razy świecki (kapłan novus ordo) symuluje Mszę, nadal pozostaje świeckim;
  • Świecki staje się ważnym kapłanem tylko przez Sakrament Święceń udzielony przez ważnego biskupa;
  • Jeśli kapłan novus ordo chce otrzymać ważne święcenia katolickie, powinien ściśle przestrzegać procedury kanonicznej przepisanej przez prawo kanoniczne przy przyjmowaniu święceń;
  • W przeciwnym razie „odprawiając Mszę” lub „rozgrzeszając” - nie będąc ważnie wyświęconym - taki „kapłań” nadużywa święceń kapłańskich, a świeccy z jego „kongregacji tradycyjnej” która zostaje wewnątrz kościoła Vaticanum II, pozostają bez ważnych sakramentów;
  • Aby walczyć o Mszę Wszechczasów, zwolennicy novus ordo powinni dojść do wniosku, że muszą przestać być członkami kościoła Watykana drugiego;
  • Można być upartym, a nawet oddać życie za klucze do mieszkania należącego do kongregacji podlegającej jurysdykcji kościoła Vaticanum II; jednak należy zrozumieć, że te klucze nie pasują do Niebiańskich Drzwi.

Mam nadzieję, że to jest wystarczająco jasne.

o. Valerii

Powiązane linki: (Rev. Anthony Cekada):

Absolutely Null and Utterly Void: The 1968 Rite of Episcopal Consecration

The 1968 Rite of Episcopal Consecration: Still Null and Still Void

New Bishops, Empty Tabernacle

Bibliografia:

(1) A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, By THE REV. P. CHAS. AUGUSTINE, O.S.B., D.D., Professor of Canon Law, BOOK III, De Rebus, or Administrative Law, VOLUME IV, (Can. 726-1011, 1144-1153), On the Sacraments (Except Matrimony) and Sacramental, B. HERDER BOOK CO., 17 SOUTH BROADWAY, ST. Louis, Mo. AND 68 GREAT RUSSELL ST., 1920, Cum Permissu Superiorum, NIHIL OBSTAT: Sti. Ludovici, die 11 Martii, 1920. F. G. Holweck, Censor Librorum, IMPRIMATUR: Sti. Ludovici, die 12 Martii, 1920. +Joannes J. Glennon, Archiepiscopus Sti. Ludovici, Printed in USA, p. 485, 493

(2) Moral Theology, by Rev. Heribert Jone, O.F.M. CAP., J.C.D., by Rev. Urban Adelman, O.F.M. CAP., J.C.D., The Mercier Press Limited, Cork, Ireland, Nihil Obstat: PIUS KAELIN, O.F.M. CAP, Censor Deputatus, Imprimi Potest: VICTOR GREEN, O.F.V. CAP., Provincial, July 2, 1955, Nihil Obstat: RICHARD GINDER, S.T.I., Censor Librorum, Imprimatur: JOHN FRANCIS DEARDEN, D.D., Bishop of Pittsburg, August 15, 1955, Printed in the United states of America, p. 454, 459.

Категорія: Розважання | Переглядів: 312 | Додав: