01.12.2023
Головна » Файли » Moral Theology

Otrzymywania Komunii Świętej
10.11.2014, 12:35

Każdy kapłan powinien udzielać Komunii Świętej pod postacią chleba przaśnego lub kwaszonego, według własnego obrządku. Kapłan może rozdawać Komunię Św. w innym rycie, jeśli nie ma kapłana danego obrządku, ale musi zachować swoje własne rytuały (C. 851 ).

Każdy katolik ma prawo do otrzymania Komunii Świętej, nawet w imię pobożności, w obrządku wszelkich Kościołow, który są w jedności z Kościołem Rzymskim.

Wskazane jest, że każdy otrzyma swoją Komunię Wielkanocne we własnym obrządku. Viaticum, jednak muszą być odbierane we własnym obrządku, ale nagła koniecznośc uwalnia z tego przepisu (С. 866).

Every priest must distribute Communion under the form of leavened or unleavened bread according to his rite. A priest may distribute hosts of another rite if no priest of that rite is present; but he must observe the ceremonies of his own rite (C. 851 ).

Every Catholic has the right to receive Holy Communion even for devotion's sake in the rite of any church in union with the Church of Rome.

It is advisable that each receive his Easter Communion in his own rite.

The Viaticum, however, must be received in one's own rite, but urgent necessity excuses from this precept (С. 866).

Moral Theology, by Rev. Heribert Jone, O.F.M. CAP., J.C.D., by Rev. Urban Adelman, O.F.M. CAP., J.C.D. The Mercier Press Limited, Cork, Ireland
Nihil Obstat: PIUS KAELIN, O.F.M. CAP., Censor Deputatus
Imprimi Potest: VICTOR GREEN, O.F.V. CAP., Provincial
July 2, 1955
Nihil Obstat: RICHARD GINDER, S.T.I., Censor Librorum
Imprimatur: JOHN FRANCIS DEARDEN, D.D., Bishop of Pittsburg
August 15, 1955
Pages 363-364. The Sacraments, Number 516 - III. Rite. 1. General Prescriptions.
Printed in the United States of America


(Kanon 851).

1. Każdy kapłan powinien udzielać Komunii świętej pod postacią chleba przaśnego lub kwaszonego, według własnego obrządku.

2. Kiedy konieczność tego wymaga i nie ma kapłana innego obrządku, dozwolone jest kapłanowi wschodniego obrządku który używa chleba kwaszonego, udzielać Komunii św. pod postacią chleba przaśnego; z drugiej strony dozwolone jest kapłanowi obrządku łacińskiego albo kapłanowi obrządku wschodniego który używa chleba przaśnego, udzielać Komunii św. pod postacią chleba kwaszonego; przy tym każdy powinien zachować obrzęd udzielania Komunii św. według własnego obrządku.


(Kanon 866).

1. Wszystkim katolikom jakiegokolwiek obrządku jest dana możliwość, aby, z pobudek pobożności, mogli przyjmować Komunię św. udzielaną w każdym obrządku [zatwierdzonym przez Kościół].

2. Wskazane jest jednak, żeby każdy z wiernych wypełniał we własnym obrządku przykazanie co do przyjmowania Komunii Wielkanocnej.

3. Święty Wiatyk przez umierających powinien być przyjmowany we własnym obrządku; jednak, w wypadku nagłej konieczności, dozwolone jest przyjąć go w każdym innym obrządku


Can. 85l.

§ l. Sacerdos sacram communionem distribuat azymo pane vel fermentato, secundum proprium ritum.

§ 2. Ubi vero necessitas urgeat nec sacerdos diversi ritus adsit, licet sacerdoti orientali qui fermentato utitur, ministrare Eucharistiam in azymo, vicissim latino aut orientali qui utitur azymo, ministrare in fermentato; at suum quisque ritum ministrandi servare debet.


Can.866.

§ 1. Omnibus fidelibus cuiusvis ritus datur facultas ut, pietatis causa, sacramentum Eucharisticum quolibet ritu confectum suscipiant.

§ 2. Suadendum tamen ut suo quisque ritu fideles praecepto communionis paschalis satisfaciant.

§ 3. Sanctum Viaticum moribundis ritu proprio accipiendum est; sed, urgente necessitate, fas esto quolibet ritu illud accipere.

Tłumaczenie z Prawa Kanonicznego: Iwona Olszewska

Категорія: Moral Theology | Додав:
Переглядів: 1027 | Завантажень: 0