24.10.2021
Головна » 2019 » Сентябрь » 2 » Papież Pius IX o Mszy Świętej
19:46
Papież Pius IX o Mszy Świętej

Zarzut: Pewna antykatolicka sekta, wcześniej ujawniona w artykułach Papiestwo i państwa papieskie, Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. Część 2 i Kto może głosić? promuje fałszywy pogląd na temat Mszy Świętej: „Od śmierci papieża Piusa IX nie ma ważnych biskupów ani kapłanów, którzy byliby w stanie złożyć Świętą Ofiarę Mszy. Świeckim wolno czytać tylko mszał dla świeckich i wzmacniać się Komunią Duchową”.

Odpowiedź: Członkowie tej sekty używają dwóch książek, aby uzasadnić swoją fałszywą tezę: The Raccolta z 1878 roku i The Roman Missal for The Use of The Laity z 1865 roku. Uznają te książki za dobre, ponieważ zostały opublikowane podczas panowania papieża Piusa IX, który ich zdaniem był ostatnim rzymskim papieżem.

Można się tylko cieszyć, że sekciarze odnoszą się do katolickich książek. Z drugiej strony wydaje się, że nie znają treści wykorzystywanej przez nich literatury. W przeciwnym razie prawdopodobnie woleliby nie odwoływać się do nich, ponieważ książki te obalają zaproponowaną przez nich fałszywą tezę.

Z tych ksiąg wynika jednoznacznie, że biskupi i kapłani powinni odprawiać Mszę Świętą „do końca świata” (patrz modlitwa w The Raccolta). Obie książki zachęcają więc świeckich do uczestniczenia we Mszy Świętej i do przyjmowania Komunii Świętej w trakcie jej trwania.

THE RACCOLTA:

MODLITWA DO ODMÓWIENIA NA POCZĄTKU KAŻDEGO DNIA

Panie, Boże wszechmogący, patrz, jak padam przed tobą na twarz, aby przebłagać i uhonorować Twój Boski majestat w imieniu wszystkich stworzeń. Ale jak mogę to zrobić ja, - nieszczęsny grzesznik.

Tak, mogę i zrobię to; albowiem wiem, że masz chwałę Ojca Miłosierdzia, i że z miłości do nas dałeś nawet swego Jednorodzonego Syna, który ofiarował się za nas na krzyżu i nieustannie dla nas odnawia Ofiarę na naszych ołtarzach. I dlatego, chociaż grzesznik, ale prawdziwie skruszony, nieszczęsny, a jednak bogaty w Jezusa Chrystusa, stawiam się przed Tobą, z zapałem wszystkich świętych i aniołów oraz z żarliwą miłością Niepokalanego Serca Maryi, ja ofiaruję Tobie, w imieniu wszystkich stworzeń, Msze, które są teraz odprawiane, wraz ze wszystkimi, które zostały odprawione i które zostaną odprawione do końca świata. Pragnę również odnowić tę ofiarę w każdej chwili tego dnia i przez całe moje życie, aby oddać Twemu Nieskończonemu Majestatowi cześć i chwałę godną Ciebie; aby uśmierzyć Twój gniew i zadośćuczynić Twojej sprawiedliwości za nasze liczne grzechy; dziękować Tobie za Twoje dobrodziejstwa i błagać o Twoje miłosierdzie dla mnie i dla wszystkich grzeszników, dla wszystkich wiernych, żywych i umarłych, dla całego Kościoła, a przede wszystkim dla jego widzialnej głowy, Biskupa Rzymu; i wreszcie dla wszystkich biednych schizmatyków, heretyków i niewiernych, aby i oni mogli się nawrócić i zbawić.

OFIAROWANIE DOKONYWANE W TRAKCIE MSZY ŚWIĘTEJ

Ojcze Przedwieczny, składam Ci ofiarę, którą Twój Umiłowany Syn, Jezus, złożył z siebie na krzyżu i teraz odnawia na tym ołtarzu. Ofiaruję to w imieniu wszystkich stworzeń, wraz z mszami, które zostały odprawione i które zostaną odprawione na całym świecie, aby Cię uwielbiać i oddawać Tobie cześć, na jaką zasługujesz, aby składać Tobie podziękowania za Twoje niezliczone łaski, aby uśmierzyć Twój gniew i odpokutować nasze liczne grzechy; błagam Cię za siebie, za Kościół, za cały świat i za błogosławione dusze w czyśćcu.

Jego Świątobliwość, Papież Pius IX., w dokumencie wydanym 11 kwietnia 1860 roku udzielił wszystkim wiernym, którzy przynajmniej ze skruszonym sercem i oddaniem odmawiają tę modlitwę na początku dnia.
ODPUSTU NA TRZY LATA, raz dziennie, wszystkim tym, którzy przynajmniej ze skruszonym sercem i oddaniem odmawiają podczas mszy Ofiarę Ojca Przedwiecznego.
ODPUSTU ZUPEŁNEGO, raz na miesiąc, wszystkim tym, którzy po odmówieniu każdego dnia, przez dwa miesiące wyżej wymienionych modlitw, każdego dnia, będąc prawdziwie pokutującymi, po spowiedzi i Komunii Świętej, odwiedzą swój kościół parafialny lub inny kościół publiczny i pomodlą się tam o pokój i o zjednoczenie między książętami chrześcijańskimi, o zniknięcie herezji i triumf Świętej Matki Kościoła (1).

Głównym zamysłem The Roman Missal for The Use of The Laity jest dokładne przeanalizowanie Mszału Rzymskiego w celu zrozumienia końca i piękna liturgii katolickiej, a nie „celebrowanie mszy” bez księdza, jak twierdzą sekciarze.

W rubrykach widać, że tylko ważnie wyświęcony kapłan jest szafarzem Najświętszej Ofiary Mszy:

THE ROMAN MISSAL FOR THE USE OF THE LAITY:

„Kapłan u stóp ołtarza, na początku, mówi…”, „Kapłan idący do ołtarza, mówi…”, „Zwracając się do ludu, kapłan pozdrawia ich, mówiąc…”, „Kiedy kapłan wlewa wino i wodę do kielicha, mówi… ”, „Po wypowiedzeniu słowa konsekracji, kapłan klęczy, adoruje i podnosi Najświętszą Hostię”, „Tutaj także klęczy, uwielbia i podnosi kielich…”, etc.

PRZEDMOWA DO OBECNEGO WYDANIA.

Wydaje się, że użycie Mszału Rzymskiego w ich języku ojczystym nie jest doceniane przez świeckich. Umysł katolicki, przyzwyczajony do Wielkiej Ofiary Nowego Prawa, czuje się w obecności Ofiary Zadośćuczynienia tak, jakby słowa lub modlitwy głosowe były niepotrzebne, a jedność umysłu i serca wystarczająca. W tej myśli jest dużo prawdy i solidnej pobożności: a jednak okaże się, że zatwierdzony język Kościoła nie będzie nierzadko pobudzał i podtrzymywał tę pobożność.

Wielką korzyścią, jeśli nie głównym celem liturgii, wydaje się być codzienne odmawianie Wielkiej Ofiary, dziękowanie Bogu za jego różnorodne błogosławieństwa i szukanie jego ochrony w wielu trudnościach, na które tak często jesteśmy narażeni.

Piękny wybór testów z Pisma Świętego, którym tak wypełnia się Mszał, nie może nieść oświecenia uważnego umysłu; podczas gdy odpowiednie Kolekty i inne modlitwy, które Kościół dodał, muszą pocieszać oraz umacniać pobożność swoich dzieci. Rzeczywiście, uważne przestudiowanie Mszału Rzymskiego da najsłodsze i najbardziej przekonujące świadectwo Boskiej ekonomii w ustanowieniu i ochronie Kościoła. Msze i uroczystości Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia, Adwentu i Quatuortence dostarczają nie tylko pokarmu dla pobożności, schronienia dla głębokiej nauki religii; podczas gdy niedziele i święta ruchome są ważne dla historii życia naszego Pana oraz dla formacji i kierowania Kościołem, który jest Jego Królestwem na ziemi.
W wydanym obecnie wydaniu wiele Mszy pojawia się po raz pierwszy w amerykańskim przedruku. Msze poświęcone Piątkom Wielkiego Postu, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz różne Święta Najświętszej Maryi Panny, a także św. Alfonsa Liguori, znajdują się w załączniku. Kalendarz na każdy miesiąc został ponownie ułożony i dodano spis treści ogólnych.

Aby zrozumieć koniec i piękno liturgii katolickiej, nie może ona znaleźć bardziej odpowiedniej lub praktycznej książki niż Mszał Rzymski w języku angielskim; i mamy nadzieję, że obecny tom w pełni zaspokoi pobożne i dociekliwe umysły.

ŚWIĘTO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA, 1860 (2)

Konkluzje:

  • Zarówno w The Raccolta, jak i The Roman Missal for The Use of The Laity nie ma ani jednego słowa wskazującego, że kapłanom i biskupom zabrania się odprawiania Mszy Świętej po śmierci Papieża Piusa IX. Nie ma również zakazu przyjmowania przez świeckich Komunii podczas Mszy Świętej.
  • Z wyżej wymienionych książek można wywnioskować, że świeccy są zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej, kiedy tylko kapłan ją odprawia.
  • Kościół w jedności z papieżem Piusem IX zachęca zarówno kapłanów, jak i świeckich, aby byli wierni Mszy Świętej „do końca świata”.

Ks. Walery

Bibliografia:

(1) THE RACCOLTA;
OR Collection of Prayers and Good Works,

TO WHICH THE SOVEREIGN PONTIFFS HAVE
ATTACHED HOLY INDULGENCES.
PUBLISHED BY ORDER OF HIS HOLINESS, POPE PIUS IX.
TRANSLATION AUTHORIZED AND APPROVED
BY THE SACRED CONGREGATION OF HOLY INDULGENCES.
WOODSTOCK COLLEGE, MARYLAND.
1878.
APPROVED AND COMMENDED.
+JOHN CARD. McCLOSKEY,
Archbishop of New York. New York, Sept. 5th, 1878.
Imprimatur: +JACOBUS, ARCHIEP. BALTIMORENSIS. Die xxii Sept., 1878.
pp. 21-23.

(2) THE ROMAN MISSAL
TRANSLATED INTO THE ENGLISH LANGUAGE
FOR THE USE OF THE LAITY

PUBLISHED WITH THE APPBOBATION OF
THE RIGHT REV. THE BISHOP OF PHILADELPHIA
FIRST REVISED EDITION
PHILADELPHIA.
PUBLISHED BY EUGENE CUMMISKEY
1037 CHESTNUT STREET.
1865.
The Roman Missal translated into English for the use of the Laity, and now revised, and arranged by a Clergyman of the Diocese, is hereby duly approved of, and recommended by me to the faithful.
FREDERICK JAMES,
Bishop of Philadelphia.
pp. iii-iv

Категорія: Розважання | Переглядів: 413 | Додав: