06.12.2021
1 2 3 ... 6 7 »
The "Thesis" proposes to achieve the good end, restoration of the Papacy, by means of the evil act, election of a public heretic by public heretics...
Articles in English | Просмотров: 13 | Додав: | Дата: 05.12.2021

Роздуми про всесвітню кампанію «COVID-вакцинації». Йдеться про безпрецедентний процес, аналогів якому не було в історії людського роду – встановлення універсального світового порядку...
Розважання | Просмотров: 80 | Додав: | Дата: 20.11.2021

Opinia - głoszona przez niektórych świeckich - że w czasie Sede Vacante kardynałowie mają prawo zabraniać kapłanom i biskupom składania Najświętszej Ofiary Mszy i udzielania Sakramentów oraz wiernym do przyjmowania sakramentów, nie ma ani podstaw teologicznych, ani kanonicznych ani moralnych...
Розважання | Просмотров: 65 | Додав: | Дата: 05.11.2021

WHEN instituting the Feast of the Kingship of Christ, Pope Pius XI insisted upon the duty of Catholics to combat bravely for the Rights of God by proclaiming Christ's Kingship over States and Nations....
Articles in English | Просмотров: 51 | Додав: | Дата: 30.10.2021

An opinion - held by some laymen - that during Sede Vacante Cardinals have power forbidding priests and bishops to offer the Holy Sacrifice of the Mass and administer the Sacraments and faithful to receive the Sacraments, has neither theological nor canonical nor moral basis...
Articles in English | Просмотров: 99 | Додав: | Дата: 19.10.2021

Z całej Historii Zbawienia znanej z Pisma Świętego i Świętej Tradycji jasno wynika, że nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi zostało ustanowione przez samego Boga...
Розважання | Просмотров: 135 | Додав: | Дата: 08.10.2021

ЛЮДИ ВТОМИЛИСЯ ВІД БРЕХНІ - Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський про відмови від вакцинації...
Історія | Просмотров: 76 | Додав: | Дата: 04.10.2021

Catholics DO have the right to not accept in good faith any 'vaccines' that have used 'fetal cell lines' from aborted fetuses in their research and production process...
Articles in English | Просмотров: 303 | Додав: | Дата: 29.09.2021

The use of telephone for giving absolution is extra casum necessitatis a grave sin because it introduces into the administration of the Sacraments a practice which is novel and liable to misuse...
Articles in English | Просмотров: 100 | Додав: | Дата: 10.09.2021

Czy nie jest niedorzeczne wierzyć, że Widoczna Głowa Kościoła Chrystusowego była „ukryta” już od 61 lat od 1958 do 2019 roku...
Розважання | Просмотров: 108 | Додав: | Дата: 10.09.2021

We are pleased to announce to you the Ordination to the Subdiaconate of four Seminarians of the Salesian Sacerdotal Society...
Articles in English | Просмотров: 71 | Додав: | Дата: 08.09.2021

Ми з радістю анонсуємо субдияконські свячення чотирьох семінаристів зі Священицького Товариства Св. Салезія...
Історія | Просмотров: 89 | Додав: | Дата: 02.09.2021

Confession by telephone is not required even in extreme necessity...because the very words, "I absolve thee" imply the presence of the penitent...
Articles in English | Просмотров: 143 | Додав: | Дата: 24.08.2021

The fact that St. Hyacinth founded a monastery of the Latin Rite in Kiev, where he celebrated the Holy Mass without hindrance, testifies to the fact that the church in Kievan Rus was in unity with the Apostolic See...
Articles in English | Просмотров: 101 | Додав: | Дата: 19.08.2021

Jeśli ktoś mówi, że źle jest prosić Naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zabrał wszystkie dusze do Nieba, nie zna Woli Boga, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni...
Розважання | Просмотров: 152 | Додав: | Дата: 05.08.2021

Sometimes priests are accused of the sin of violation of the Seal of Confession. However, very often these accusations are baseless...
Articles in English | Просмотров: 190 | Додав: | Дата: 12.07.2021

Bez względu na to, jak długo trwa wakat w Stolicy Apostolskiej między poprzednim papieżem a nowym papieżem, linia następców jest nieprzerwana...
Розважання | Просмотров: 174 | Додав: | Дата: 02.07.2021

Czy Biskup Daniel Dolan posądził króla Jana III Sobieskiego o przynależność do masonerii? Kilka wyjaśnień dotyczących oskarżeń, które ks. Rafał Trytek bezpodstawnie skierował pod adresem Biskupa Daniela Dolana...
Розважання | Просмотров: 203 | Додав: | Дата: 24.06.2021

Our Lord neither imposes a penalty on “non-eunuchs” nor does He say that they have no faith. Jesus Christ, the High Priest, treats all His priests equally; priests living in celibacy and married priests form the same Institution, Christ’s Priesthood...
Articles in English | Просмотров: 130 | Додав: | Дата: 24.06.2021

Katolicy powinni dbać o obronę Kościoła przed heretyckimi „materialnymi papieżami” poprzez całkowite odrzucenie ich jako tych, którzy przyszli zaszczepić nową religię niekatolicką...
Розважання | Просмотров: 181 | Додав: | Дата: 10.06.2021

Kapłan jest przedstawicielem Boga, Jego ambasadorem i pełnomocnikiem; dlatego jakąkolwiek cześć okazujemy kapłanowi, odpłacamy tym samym Bogu...
Розважання | Просмотров: 236 | Додав: | Дата: 03.06.2021

Catholics have no obligation whatsoever to employ "material popes"...
Articles in English | Просмотров: 167 | Додав: | Дата: 29.05.2021

A real pope's decree laid down the same principle which the canonists quoted above said was divine law: a heretic cannot be validly elected pope...
Articles in English | Просмотров: 247 | Додав: | Дата: 13.05.2021

Що не змінилось: Божа любов і Божа обіцянка допомогти кожній людині, яка до Нього звертається з вірою, надією і любов’ю...
Розважання | Просмотров: 131 | Додав: | Дата: 10.05.2021

Katolicy nie są w żaden sposób zobowiązani do zatrudniania 'materialnych papieży'...
Розважання | Просмотров: 191 | Додав: | Дата: 08.05.2021

„Teza z Cassiciacum” została wyjaśniona bardziej argumentami filozofistycznymi niż dowodami teologicznymi i kanonicznymi...
Розважання | Просмотров: 251 | Додав: | Дата: 20.04.2021

P. Komu mówisz „Ojcze nasz”, kiedy odmawiasz Modlitwę Pańską? O. Wszechmogącemu Bogu, który jest wspólnym Ojcem wszystkich...
Розважання | Просмотров: 169 | Додав: | Дата: 07.04.2021

Just as Christ - prior to His promise - knew that Peter was capable of being the Pillar of the Faith, so the electors must know that a candidate whom they elect, is capable of being the Pillar of the Faith as well...
Articles in English | Просмотров: 189 | Додав: | Дата: 28.03.2021

There is very little information is available about Abp. Pintonello. There are some online notes from which some conclusions can be drawn...
Articles in English | Просмотров: 232 | Додав: | Дата: 17.03.2021

Pan Jezus Chrystus nie obdarzył św. Piotra mocą ustanawiania praw na Ziemi, które są następnie automatycznie zatwierdzane w Niebie...
Розважання | Просмотров: 185 | Додав: | Дата: 08.03.2021

Vatican II "material popes" have no ecclesiastical jurisdiction. Vatican II phony cardinals have no jurisdiction, they cannot be the electors...
Articles in English | Просмотров: 272 | Додав: | Дата: 26.02.2021

The Novus Ordo 'hierarchy' has nothing to do with the Catholic Hierarchy. The material succession of the Vatican II 'popes' takes place outside the Catholic Church...
Articles in English | Просмотров: 269 | Додав: | Дата: 21.02.2021

While the Material Pope Thesis was intended to convince Traditional Catholics that the Novus Ordo hierarchy constitute the Catholic hierarchy materially, my comments are intended to show the fallacy of this thesis...
Articles in English | Просмотров: 427 | Додав: | Дата: 12.02.2021

Duch Święty mieszka w niektórych ludziach jeszcze przed chrztem. Biskupi mogą sprawować swoją posługę bez Papieża w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej...
Розважання | Просмотров: 172 | Додав: | Дата: 07.02.2021

Технология, используемая в этих вакцинах, новая, непроверенная и недоказанная - В отличие от традиционных вакцин, которые вводят пациенту мертвую или ослабленную вирусную нагрузку в надежде вызвать ответ иммунной системы и выработку антител ... новые вакцины, выпущенные для коронавируса...
Історія | Просмотров: 153 | Додав: | Дата: 31.01.2021

Если Святой Престол вакантен, священник не говорит una cum famulo tuo Papa nostro N; если Епископский престол вакантен, он не говорит et antistite nostro N, то есть, священник должен быть "седевакантистом"...
Importnat Articles | Просмотров: 123 | Додав: | Дата: 24.01.2021

W czasie wakatu Stolicy Apostolskiej kapłan, aby pozostać katolikiem, musi być 'sedewakantystą'...
Розважання | Просмотров: 210 | Додав: | Дата: 23.01.2021

If the Holy See is vacant, a priest does not say Papa nostro; if the Episcopal See is vacant he does not say Antistite nostro...
Articles in English | Просмотров: 196 | Додав: | Дата: 17.01.2021

Żadne z ich pism nie nosi oficjalnego Imprimatur wymaganego przez Kanon 1385, a zatem nie ma żadnego znaczenia dla tradycyjnych katolików...
Розважання | Просмотров: 155 | Додав: | Дата: 10.01.2021

Since Divine Law prevents a public heretic from being validly elected, the “Material Pope Thesis” is therefore false and useless...
Articles in English | Просмотров: 271 | Додав: | Дата: 09.01.2021

Since Divine Law prevents a public heretic from being validly elected, the “Material Pope Thesis” is therefore false and useless...
Articles in English | Просмотров: 476 | Додав: | Дата: 09.01.2021

Является ли о. Коат В. Т. действительным священником? Является ли о. Коат В. Т. действительным епископом? Являются ли епископы-«седевакантисты», посвященные епископом Туком, действительными епископами?..
Різне | Просмотров: 171 | Додав: | Дата: 16.12.2020

Formalność sakramentalna biskupa, który przez ważne konsekracje otrzymał na duszy niezatarty charakter, nie rekompensuje braku formalności z powodu braku łączności ze Stolicą Apostolską...
Розважання | Просмотров: 266 | Додав: | Дата: 09.12.2020

Na podstawie tego wyjaśnienia można stwierdzić, że nie chodzi tu o prześladowanie prawdziwych katolików w Polsce, lecz o niechęć księdza novus ordo Michała Woźnickiego do przekazania kluczy do mieszkania należącego do novus ordo „Zgromadzenia Salezjańskiego”...
Розважання | Просмотров: 352 | Додав: | Дата: 18.11.2020

One can be stubborn and even give one’s life for the keys to an apartment belonging to a Vatican II congregation; however, one should understand that these keys do not fit the Heavenly Door...
Articles in English | Просмотров: 255 | Додав: | Дата: 13.11.2020

Czy ks. Khoat V. T. jest ważnie wyświęconym kapłanem? Czy ks. Khoat V. T. jest ważnie wyświęconym biskupem? Czy biskupi „sedewakantystyczni” konsekrowani przez biskupa Thuca są ważnie wyświęconymi biskupami?
Розважання | Просмотров: 247 | Додав: | Дата: 04.11.2020

Fictitious civil divorces and remarriages are also prohibited for Catholics because they are fraudulent in nature and provoke one or both parties to commit mortal sin...
Articles in English | Просмотров: 345 | Додав: | Дата: 31.10.2020

Actually, I propose to readers to find a correct answer to the three following questions: (1) Is Fr. Khoat V. T. a valid priest? (2) Is Fr. Khoat V. T. a valid bishop? (3) Are the 'sedevacantist' bishops consecrated by Bishop Thuc valid bishops?
Articles in English | Просмотров: 386 | Дата: 21.10.2020

Пропагандисты 'скрытого папы' и 'домашние одиночки' пытаются изменить форму правления в Католической Церкви и передать верховную власть от Римского Понтифика к мирянам, то есть пытаются свергнуть Папство ...
Розважання | Просмотров: 207 | Додав: | Дата: 10.10.2020

Maryjne fragmenty Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma ...
Розважання | Просмотров: 237 | Додав: | Дата: 04.10.2020