21.04.2021
1 2 3 ... 6 7 »
„Teza z Cassiciacum” została wyjaśniona bardziej argumentami filozofistycznymi niż dowodami teologicznymi i kanonicznymi...
Розважання | Просмотров: 3 | Додав: | Дата: 20.04.2021

P. Komu mówisz „Ojcze nasz”, kiedy odmawiasz Modlitwę Pańską? O. Wszechmogącemu Bogu, który jest wspólnym Ojcem wszystkich...
Розважання | Просмотров: 37 | Додав: | Дата: 07.04.2021

Just as Christ - prior to His promise - knew that Peter was capable of being the Pillar of the Faith, so the electors must know that a candidate whom they elect, is capable of being the Pillar of the Faith as well...
Articles in English | Просмотров: 22 | Додав: | Дата: 28.03.2021

There is very little information is available about Abp. Pintonello. There are some online notes from which some conclusions can be drawn...
Articles in English | Просмотров: 53 | Додав: | Дата: 17.03.2021

Pan Jezus Chrystus nie obdarzył św. Piotra mocą ustanawiania praw na Ziemi, które są następnie automatycznie zatwierdzane w Niebie...
Розважання | Просмотров: 56 | Додав: | Дата: 08.03.2021

Vatican II "material popes" have no ecclesiastical jurisdiction. Vatican II phony cardinals have no jurisdiction, they cannot be the electors...
Articles in English | Просмотров: 49 | Додав: | Дата: 26.02.2021

The Novus Ordo 'hierarchy' has nothing to do with the Catholic Hierarchy. The material succession of the Vatican II 'popes' takes place outside the Catholic Church...
Articles in English | Просмотров: 64 | Додав: | Дата: 21.02.2021

While the Material Pope Thesis was intended to convince Traditional Catholics that the Novus Ordo hierarchy constitute the Catholic hierarchy materially, my comments are intended to show the fallacy of this thesis...
Articles in English | Просмотров: 76 | Додав: | Дата: 12.02.2021

Duch Święty mieszka w niektórych ludziach jeszcze przed chrztem. Biskupi mogą sprawować swoją posługę bez Papieża w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej...
Розважання | Просмотров: 48 | Додав: | Дата: 07.02.2021

Технология, используемая в этих вакцинах, новая, непроверенная и недоказанная - В отличие от традиционных вакцин, которые вводят пациенту мертвую или ослабленную вирусную нагрузку в надежде вызвать ответ иммунной системы и выработку антител ... новые вакцины, выпущенные для коронавируса...
Історія | Просмотров: 44 | Додав: | Дата: 31.01.2021

Если Святой Престол вакантен, священник не говорит una cum famulo tuo Papa nostro N; если Епископский престол вакантен, он не говорит et antistite nostro N, то есть, священник должен быть "седевакантистом"...
Importnat Articles | Просмотров: 40 | Додав: | Дата: 24.01.2021

W czasie wakatu Stolicy Apostolskiej kapłan, aby pozostać katolikiem, musi być 'sedewakantystą'...
Розважання | Просмотров: 61 | Додав: | Дата: 23.01.2021

If the Holy See is vacant, a priest does not say Papa nostro; if the Episcopal See is vacant he does not say Antistite nostro...
Articles in English | Просмотров: 64 | Додав: | Дата: 17.01.2021

Żadne z ich pism nie nosi oficjalnego Imprimatur wymaganego przez Kanon 1385, a zatem nie ma żadnego znaczenia dla tradycyjnych katolików...
Розважання | Просмотров: 38 | Додав: | Дата: 10.01.2021

Since Divine Law prevents a public heretic from being validly elected, the “Material Pope Thesis” is therefore false and useless...
Articles in English | Просмотров: 108 | Додав: | Дата: 09.01.2021

Since Divine Law prevents a public heretic from being validly elected, the “Material Pope Thesis” is therefore false and useless...
Articles in English | Просмотров: 149 | Додав: | Дата: 09.01.2021

Является ли о. Коат В. Т. действительным священником? Является ли о. Коат В. Т. действительным епископом? Являются ли епископы-«седевакантисты», посвященные епископом Туком, действительными епископами?..
Різне | Просмотров: 77 | Додав: | Дата: 16.12.2020

Formalność sakramentalna biskupa, który przez ważne konsekracje otrzymał na duszy niezatarty charakter, nie rekompensuje braku formalności z powodu braku łączności ze Stolicą Apostolską...
Розважання | Просмотров: 134 | Додав: | Дата: 09.12.2020

Na podstawie tego wyjaśnienia można stwierdzić, że nie chodzi tu o prześladowanie prawdziwych katolików w Polsce, lecz o niechęć księdza novus ordo Michała Woźnickiego do przekazania kluczy do mieszkania należącego do novus ordo „Zgromadzenia Salezjańskiego”...
Розважання | Просмотров: 158 | Додав: | Дата: 18.11.2020

One can be stubborn and even give one’s life for the keys to an apartment belonging to a Vatican II congregation; however, one should understand that these keys do not fit the Heavenly Door...
Articles in English | Просмотров: 126 | Додав: | Дата: 13.11.2020

Czy ks. Khoat V. T. jest ważnie wyświęconym kapłanem? Czy ks. Khoat V. T. jest ważnie wyświęconym biskupem? Czy biskupi „sedewakantystyczni” konsekrowani przez biskupa Thuca są ważnie wyświęconymi biskupami?
Розважання | Просмотров: 104 | Додав: | Дата: 04.11.2020

Fictitious civil divorces and remarriages are also prohibited for Catholics because they are fraudulent in nature and provoke one or both parties to commit mortal sin...
Articles in English | Просмотров: 164 | Додав: | Дата: 31.10.2020

Actually, I propose to readers to find a correct answer to the three following questions: (1) Is Fr. Khoat V. T. a valid priest? (2) Is Fr. Khoat V. T. a valid bishop? (3) Are the 'sedevacantist' bishops consecrated by Bishop Thuc valid bishops?
Articles in English | Просмотров: 162 | Дата: 21.10.2020

Пропагандисты 'скрытого папы' и 'домашние одиночки' пытаются изменить форму правления в Католической Церкви и передать верховную власть от Римского Понтифика к мирянам, то есть пытаются свергнуть Папство ...
Розважання | Просмотров: 89 | Додав: | Дата: 10.10.2020

Maryjne fragmenty Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma ...
Розважання | Просмотров: 98 | Додав: | Дата: 04.10.2020

Bóg powołał ks. Cekadę do wieczności 11 września, w święto Ścięcia Głowy Św. JANA CHRZCICIELA w rycie bizantyjskim ...
Розважання | Просмотров: 190 | Додав: | Дата: 24.09.2020

о. Антоній Чікада мирно помер в п'ятницю 11 вересня 2020 року, на Свято Усікновіння Глави Св. Іоанна Хрестителя, у Візантійському обряді ...
Розважання | Просмотров: 100 | Додав: | Дата: 19.09.2020

о. Антоний Чикада преставился в праздник УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ в Византийском обряде ...
Розважання | Просмотров: 112 | Додав: | Дата: 18.09.2020

Fr. Anthony Cekada Died Very Peacefully on September 11th, 2020 ...
Articles in English | Просмотров: 132 | Додав: | Дата: 15.09.2020

Samozwańczy laicy - „kanoniści” powinni wiedzieć, że tylko papieżowi przysługuje upoważnienie do wydawania wyroku, czy biskup posiada jurysdykcję lub czy konsekracja była ważna. Laicy nie posiadają takiej mocy ...
Розважання | Просмотров: 150 | Додав: | Дата: 02.09.2020

The Marian excerpts from the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom ...
Articles in English | Просмотров: 122 | Додав: | Дата: 01.09.2020

By pronouncing condemning sentences instead of the Pope, "hidden pope" propagators and "home aloners" attempt to change the form of government of the Catholic Church and to transfer the supreme authority from the Roman Pontiff to lay persons...
Articles in English | Просмотров: 171 | Додав: | Дата: 20.08.2020

In St. John 10, 16 Our Lord speaks about the Jewish people and the Gentile people whom He meant to call into One Fold, His Church ...
Articles in English | Просмотров: 144 | Додав: | Дата: 08.08.2020

Problem nad którym warto się pochylić: Propagatorzy „Tezy o Sirim” zachęcają katolików do zaakceptowania religii niechrześcijańskiej ...
Розважання | Просмотров: 123 | Додав: | Дата: 02.08.2020

It is a matter of history that the most disastrous periods for the Church were times when the Papal throne was vacant, or when anti-popes contended with the legitimate head of the Church. Thus also shall it be in those evil days to come ...
Articles in English | Просмотров: 188 | Додав: | Дата: 27.07.2020

The “Siri Thesis” propagators encourage Catholics to accept the non-Christian religion ...
Articles in English | Просмотров: 180 | Додав: | Дата: 11.07.2020

Będąc 'ukrytym papieżem, czyż sam Siri nie popełniałby grzechu schizmy odprawiając od października 1958 roku aż do swojej śmierci w maju 1989 roku Mszę una cum Vaticanum II fałszywych papieży ...
Розважання | Просмотров: 134 | Додав: | Дата: 05.07.2020

Согласно Католической доктрине о Вере и Нравственности, вера во сны является суеверием. Это один из грехов против Первой Заповеди...
Розважання | Просмотров: 158 | Додав: | Дата: 14.06.2020

According to the Catholic Doctrine of Faith and Morals, believing in dreams is superstition. It is one of the sins against the First Commandment ...
Articles in English | Просмотров: 230 | Додав: | Дата: 12.06.2020

W tym eseju chciałbym skomentować koncepcje Pana X (wyznawcy kościoła Watykańskiego II), Pana Y (wyznawcy „ukrytego papieża”) i Pana Z („Home Aloner”)...
Розважання | Просмотров: 220 | Додав: | Дата: 07.06.2020

Свято Воскресіння Христового у 2020 році від Різдва Христового ми змушені святкувати в умовах кампанії пропаганди смерті, розгорнутої всесвітніми комуністичними структурами ...
Розважання | Просмотров: 158 | Додав: | Дата: 12.05.2020

Zmartwychwstanie Chrystusa w czasie ,,komunowirusowej” pandemii...
Розважання | Просмотров: 254 | Додав: | Дата: 05.05.2020

We are forced to celebrate the Resurrection of Christ in 2020 AD in the context of the death propaganda campaign launched by the world communist structures...
Articles in English | Просмотров: 236 | Додав: | Дата: 01.05.2020

Размышления о Пасхе Христовой в условиях "коммуновирусной" пандемии ...
Розважання | Просмотров: 208 | Додав: | Дата: 28.04.2020

Dziś w skali globalnej potrzebnych są pięćdziesięciu sprawiedliwych w każdym mieście, a nawet i jeszcze więcej ...
Розважання | Просмотров: 179 | Додав: | Дата: 15.04.2020

Większość ludzi na całym świecie drży z przerażenia, obawiając się zarażenia wirusem i śmierci przed nim ...
Розважання | Просмотров: 162 | Додав: | Дата: 03.04.2020

Fifty just within the city and even many more are needed ...
Articles in English | Просмотров: 196 | Додав: | Дата: 02.04.2020

На Благовещение у отца Чикады случился еще один инсульт, кажется, более серьезный, чем предыдущий ...
Історія | Просмотров: 162 | Додав: | Дата: 01.04.2020

While most people around the world are trembling in horror, fearing to become infected with a virus ...
Articles in English | Просмотров: 190 | Додав: | Дата: 27.03.2020

Czy “Chiesa viva” jest magazynem katolickim?
Розважання | Просмотров: 261 | Додав: | Дата: 14.03.2020