22.09.2023
Головна » Розважання
1 2 »
„Teza z Cassiciacum”, ma wszelkie znamiona nie tylko błędu teologicznego, i nie tylko posmak herezji, ale ma wszelkie znamiona oczywistej herezji...
Розважання | Просмотров: 291 | Додав: | Дата: 27.07.2023

Jeśli niegodziwiec zostanie ujawniony w swoim intensywnym gniewie na Kościół podczas bezkrólewia, to oznacza to, że Kościół nadal istnieje podczas tego bezkrólewia..."
Розважання | Просмотров: 329 | Додав: | Дата: 20.09.2022

Katolicy nie są w żaden sposób zobowiązani wierzyć w 'widzialnego papieża' jako jedynie prywatną osobę widoczną tylko dla niego, ponieważ ta fałszywa opinia całkowicie przeczy Nauczaniu Pisma Świętego i Świętej Tradycji...
Розважання | Просмотров: 238 | Додав: | Дата: 01.08.2022

Czy przypadek papieża Paschalisa II można uznać za historyczny precedens mający zastosowanie również wobec kardynała Giuseppe Siri`ego...
Розважання | Просмотров: 406 | Додав: | Дата: 15.06.2022

Sakrament święceń kapłańskich lub ordynowania jest sakramentem Nowego Prawa, ustanowionym przez samego naszego Pana, przez który udzielana jest władza duchowa dla poświęcenia, ofiarowania i administrowania Ciałem i Krwią Chrystusa, dla przebaczenia grzechów...
Розважання | Просмотров: 230 | Додав: | Дата: 07.04.2022

Stwierdzenie, że biskup Dolan w 2000 roku był sedewakantystą materialno-formalnym, jest błędną interpretacją anonimowego czytelnika...
Розважання | Просмотров: 428 | Додав: | Дата: 15.01.2022

Єретичні "матеріальні папи" не є матеріальними наступниками св. Петра, вони скоріше є формальними наступниками Юди...
Розважання | Просмотров: 249 | Додав: | Дата: 07.01.2022

Heretyccy 'papieże materialni' nie są materialnymi następcami św. Piotra, są raczej formalnymi następcami Judasza...
Розважання | Просмотров: 366 | Додав: | Дата: 28.12.2021

Jezus Chrystus jest głównym kamieniem węgielnym i podstawowym fundamentem, podczas gdy Prorocy i Apostołowie zajmują miejsce drugorzędnych fundamentów...
Розважання | Просмотров: 299 | Додав: | Дата: 08.12.2021

Opinia - głoszona przez niektórych świeckich - że w czasie Sede Vacante kardynałowie mają prawo zabraniać kapłanom i biskupom składania Najświętszej Ofiary Mszy i udzielania Sakramentów oraz wiernym do przyjmowania sakramentów, nie ma ani podstaw teologicznych, ani kanonicznych ani moralnych...
Розважання | Просмотров: 356 | Додав: | Дата: 05.11.2021

Z całej Historii Zbawienia znanej z Pisma Świętego i Świętej Tradycji jasno wynika, że nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi zostało ustanowione przez samego Boga...
Розважання | Просмотров: 481 | Додав: | Дата: 08.10.2021

Czy nie jest niedorzeczne wierzyć, że Widoczna Głowa Kościoła Chrystusowego była „ukryta” już od 61 lat od 1958 do 2019 roku...
Розважання | Просмотров: 682 | Додав: | Дата: 10.09.2021

Jeśli ktoś mówi, że źle jest prosić Naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zabrał wszystkie dusze do Nieba, nie zna Woli Boga, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni...
Розважання | Просмотров: 387 | Додав: | Дата: 05.08.2021

Bez względu na to, jak długo trwa wakat w Stolicy Apostolskiej między poprzednim papieżem a nowym papieżem, linia następców jest nieprzerwana...
Розважання | Просмотров: 454 | Додав: | Дата: 02.07.2021

Czy Biskup Daniel Dolan posądził króla Jana III Sobieskiego o przynależność do masonerii? Kilka wyjaśnień dotyczących oskarżeń, które ks. Rafał Trytek bezpodstawnie skierował pod adresem Biskupa Daniela Dolana...
Розважання | Просмотров: 534 | Додав: | Дата: 24.06.2021

Katolicy powinni dbać o obronę Kościoła przed heretyckimi „materialnymi papieżami” poprzez całkowite odrzucenie ich jako tych, którzy przyszli zaszczepić nową religię niekatolicką...
Розважання | Просмотров: 506 | Додав: | Дата: 10.06.2021

Kapłan jest przedstawicielem Boga, Jego ambasadorem i pełnomocnikiem; dlatego jakąkolwiek cześć okazujemy kapłanowi, odpłacamy tym samym Bogu...
Розважання | Просмотров: 553 | Додав: | Дата: 03.06.2021

Що не змінилось: Божа любов і Божа обіцянка допомогти кожній людині, яка до Нього звертається з вірою, надією і любов’ю...
Розважання | Просмотров: 313 | Додав: | Дата: 10.05.2021

Katolicy nie są w żaden sposób zobowiązani do zatrudniania 'materialnych papieży'...
Розважання | Просмотров: 547 | Додав: | Дата: 08.05.2021

„Teza z Cassiciacum” została wyjaśniona bardziej argumentami filozofistycznymi niż dowodami teologicznymi i kanonicznymi...
Розважання | Просмотров: 611 | Додав: | Дата: 20.04.2021

P. Komu mówisz „Ojcze nasz”, kiedy odmawiasz Modlitwę Pańską? O. Wszechmogącemu Bogu, który jest wspólnym Ojcem wszystkich...
Розважання | Просмотров: 408 | Додав: | Дата: 07.04.2021

Pan Jezus Chrystus nie obdarzył św. Piotra mocą ustanawiania praw na Ziemi, które są następnie automatycznie zatwierdzane w Niebie...
Розважання | Просмотров: 418 | Додав: | Дата: 08.03.2021

Duch Święty mieszka w niektórych ludziach jeszcze przed chrztem. Biskupi mogą sprawować swoją posługę bez Papieża w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej...
Розважання | Просмотров: 430 | Додав: | Дата: 07.02.2021

W czasie wakatu Stolicy Apostolskiej kapłan, aby pozostać katolikiem, musi być 'sedewakantystą'...
Розважання | Просмотров: 462 | Додав: | Дата: 22.01.2021

Żadne z ich pism nie nosi oficjalnego Imprimatur wymaganego przez Kanon 1385, a zatem nie ma żadnego znaczenia dla tradycyjnych katolików...
Розважання | Просмотров: 414 | Додав: | Дата: 09.01.2021

Na podstawie tego wyjaśnienia można stwierdzić, że nie chodzi tu o prześladowanie prawdziwych katolików w Polsce, lecz o niechęć księdza novus ordo Michała Woźnickiego do przekazania kluczy do mieszkania należącego do novus ordo „Zgromadzenia Salezjańskiego”...
Розважання | Просмотров: 711 | Додав: | Дата: 18.11.2020

Czy ks. Khoat V. T. jest ważnie wyświęconym kapłanem? Czy ks. Khoat V. T. jest ważnie wyświęconym biskupem? Czy biskupi „sedewakantystyczni” konsekrowani przez biskupa Thuca są ważnie wyświęconymi biskupami?
Розважання | Просмотров: 577 | Додав: | Дата: 04.11.2020

Maryjne fragmenty Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma ...
Розважання | Просмотров: 498 | Додав: | Дата: 04.10.2020

Bóg powołał ks. Cekadę do wieczności 11 września, w święto Ścięcia Głowy Św. JANA CHRZCICIELA w rycie bizantyjskim ...
Розважання | Просмотров: 736 | Додав: | Дата: 24.09.2020

о. Антоній Чікада мирно помер в п'ятницю 11 вересня 2020 року, на Свято Усікновіння Глави Св. Іоанна Хрестителя, у Візантійському обряді ...
Розважання | Просмотров: 407 | Додав: | Дата: 19.09.2020

о. Антоний Чикада преставился в праздник УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ в Византийском обряде ...
Розважання | Просмотров: 436 | Додав: | Дата: 18.09.2020

Samozwańczy laicy - „kanoniści” powinni wiedzieć, że tylko papieżowi przysługuje upoważnienie do wydawania wyroku, czy biskup posiada jurysdykcję lub czy konsekracja była ważna. Laicy nie posiadają takiej mocy ...
Розважання | Просмотров: 547 | Додав: | Дата: 02.09.2020

Problem nad którym warto się pochylić: Propagatorzy „Tezy o Sirim” zachęcają katolików do zaakceptowania religii niechrześcijańskiej ...
Розважання | Просмотров: 465 | Додав: | Дата: 02.08.2020

Będąc 'ukrytym papieżem, czyż sam Siri nie popełniałby grzechu schizmy odprawiając od października 1958 roku aż do swojej śmierci w maju 1989 roku Mszę una cum Vaticanum II fałszywych papieży ...
Розважання | Просмотров: 436 | Додав: | Дата: 04.07.2020

Согласно Католической доктрине о Вере и Нравственности, вера во сны является суеверием. Это один из грехов против Первой Заповеди...
Розважання | Просмотров: 508 | Додав: | Дата: 14.06.2020

W tym eseju chciałbym skomentować koncepcje Pana X (wyznawcy kościoła Watykańskiego II), Pana Y (wyznawcy „ukrytego papieża”) i Pana Z („Home Aloner”)...
Розважання | Просмотров: 849 | Додав: | Дата: 07.06.2020

Zmartwychwstanie Chrystusa w czasie ,,komunowirusowej” pandemii...
Розважання | Просмотров: 734 | Додав: | Дата: 05.05.2020

Dziś w skali globalnej potrzebnych są pięćdziesięciu sprawiedliwych w każdym mieście, a nawet i jeszcze więcej ...
Розважання | Просмотров: 482 | Додав: | Дата: 15.04.2020

Większość ludzi na całym świecie drży z przerażenia, obawiając się zarażenia wirusem i śmierci przed nim ...
Розважання | Просмотров: 444 | Додав: | Дата: 03.04.2020

Czy “Chiesa viva” jest magazynem katolickim?
Розважання | Просмотров: 763 | Додав: | Дата: 14.03.2020

Prawo wyboru nowego papieża należy do kardynałów ...
Розважання | Просмотров: 654 | Додав: | Дата: 25.02.2020

Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, a my wszyscy jesteśmy jego dziećmi ...
Розважання | Просмотров: 778 | Додав: | Дата: 03.02.2020

Chociaż Rzym i Państwo Papieskie zostały stracone przez Papiestwo, samo papiestwo nie jest stracone, ale wciąż żyje ...
Розважання | Просмотров: 780 | Додав: | Дата: 05.12.2019

Na końcu Niepokalane Serce zatriumfuje ...
Розважання | Просмотров: 769 | Додав: | Дата: 05.11.2019

Kiedy dochodzi do katastrof, takich jak trzęsienia ziemi, susze, powodzie, huragany, które powodują katastrofalne szkody i niszczycielskie zniszczenia, wiele osób pyta: „Czy Bóg jest niesprawiedliwy?”...
Розважання | Просмотров: 584 | Додав: | Дата: 04.10.2019

Ryt Bizantyjski to ryt, w którym sprawowali Najświętszą Ofiarę, św. Jan Chryzostom, św. Bazyli Wielki ...
Розважання | Просмотров: 1054 | Додав: | Дата: 13.09.2019

Biskupi i kapłani powinni odprawiać Mszę Świętą 'do końca świata' ...
Розважання | Просмотров: 673 | Додав: | Дата: 02.09.2019

Poprzez sakrament święceń Hierarchia otrzymuje swą moc ofiarowania kultu publicznego ...
Розважання | Просмотров: 603 | Додав: | Дата: 08.07.2019

O ustanowieniu Prymatu Apostolskiego w osobie błogosławionego Piotra ...
Розважання | Просмотров: 638 | Додав: | Дата: 21.06.2019

Kościół katolicki jest wieczystą osobą prawną (moralną) ...
Розважання | Просмотров: 736 | Додав: | Дата: 23.05.2019

1-50 51-79