24.10.2021
Головна » 2015 » Февраль » 6 » Nazism został ekskomunikowany przez Papieża Piusa XI
01:24
Nazism został ekskomunikowany przez Papieża Piusa XI

Papież Pius XI, Encyklika MIT BRENNENDER SORGE

Nazism został ekskomunikowany (Ex cathedra*) przez Papieża Piusa XI

Léon Degrelle - polityk belgijski o poglądach nacjonalistyczno-faszystowskich, kolaborant Niemiec nazistowskich, został ekskomunikowany przez Kościół Katolicki w Belgii w 1943 roku.

Pierwsza strona encykliki Mit brennender Sorge

Mit-brennender-sorge-1st-page Mit brennender Sorge (niem. Z palącą troską) – encyklika Papieża Piusa XI dotycząca sytuacji Kościoła w III Rzeszy, krytykująca teologiczne aspekty polityki prowadzonej przez Niemcy rządzone przez Hitlera, nosząca datę 14 marca 1937, w Niemczech odczytana w kościołach w Niedzielę Palmową 21 marca 1937.

Jej głównym autorem był kardynał Michael von Faulhaber, a wśród osób przygotowujących tekst encykliki wymienia się również biskupa Münster Klemensa Augusta von Galen, który był jednym z czołowych ludzi Kościoła Katolickiego w Niemczech przeciwstawiających się systemowi nazistowskiemu. Wśród osób przygotowujących tekst encykliki wymienia się również Kardynała Eugenio Pacelli jako sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej (Papież Pius XII).

Encyklika rozpoczyna się od protestu przeciw naruszeniom konkordatu zawartego w 1933 roku między nazistowskim rządem Niemiec a Stolicą Apostolską. Stawiając serię tez, Pius XI odcina się od nazizmu i potępia jego pogańskie tendencje oraz ideę wyższości rasy i państwa nad nauką Kościoła.

Mimo że w całym jej tekście określenie "narodowy socjalizm" nie pada, adresowana do Katolików Niemiec encyklika piętnuje nazizm, kwestionując jego konstytutywne cechy: jako bałwochwalstwo potępia "wyniesienie ponad skalę" wartości ludzkich - rasy, narodu, państwa i przedstawicieli władzy państwowej - i "czynienie z nich najwyższej normy wszelkich wartości"; domaga się poddania stanowionego prawa ludzkiego naturalnemu prawu Bożemu. Wzywa niemieckich Katolików do oporu wobec hitlerowskiej ideologii.

Encyklikę odczytano wiernym we wszystkich kościołach w Niemczech w dniu 21 marca 1937 roku, uprzedzając interwencję policji.

Spis treści

 1. Konkordat z Rzeszą
 2. Prawdziwa wiara w Boga.
 3. Prawdziwa wiara w Chrystusa
 4. Prawdziwa wiara w Kościół
 5. Prawdziwa wiara w prymat
 6. Unikać przekręcania świętych słów i pojęć
 7. Nauka moralna i porządek moralny
 8. Uznanie prawa naturalnego
 9. Do młodzieży
 10. Do kapłanów i osób zakonnych
 11. Do wiernych stanu świeckiego
 12. Zakończenie

W tych 12 punktach zawiera się 64 podpunkty zakończone podpisem papieża Piusa XI

Wpływ Encykliki Mit brennender Sorge był niesamowity, gdyż rozwiała ona raz na zawsze podejrzenia dotyczące "poparcia" przez Papieża ruchu faszystowskiego i nazistowskiego.

Zrodło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge

Oznacza to, że nazism (hitleryzm) został ekskomunikowany przez Papieża Piusa XI 14 marca 1937.

Oznacza to, że jego nazistowski "Chistus Rex" również został ekskomunikowany.

* Ex cathedra - dosłownie oznacza Z Katedry. Wskazuje on na sytuację, gdy Papież, zgodnie z Doktryną Katolicką, wypowiada się w sprawach Wiary i Moralności w sposób nieomylny, który nie podlega dyskusji.

Категорія: Розважання | Переглядів: 1123 | Додав: